Montax imposer – software pro archovou montáž

Paleta Strany k montáži

Strany k montážiPaletu nelze zobrazit v Automatickém režimu. Více palet Stran k montáži lze použít pouze v Rozšířeném režimu.

Paleta umožňuje práci se stranami, které jsou určeny k montáži. Strany mohou být na tuto paletu importovány pomocí kontextového menu palety, pomocí hlavního menu programu, tlačítkem Import na hlavním panelu nástrojů nebo lze strany importovat také přetažením pdf souboru nebo obrázků z manažeru souborů na pracovní plochu nebo na paletu Strany k montáži. [R] za názvem palety indikuje aktivaci funkce Automatické otočení stran.

Může existovat více než jedna skupina stran, pro každou skupinu existuje samostatná paleta. Pokud existuje pouze jediná skupina stran a v montáži je použita pouze tato skupina stran, je název palety „Strany k montáži“. Pokud existuje více skupin nebo je v montáži použita strana z jiné skupiny než z existující, je název palety „Strany k montáži A“, kde „A“ je název skupiny.

Strany k montážiNa pracovní ploše palety je zobrazen náhled stran. Kliknutím na stranu (výběr více stran pomocí Shift a Control) lze vybrat strany, se kterými budeme pracovat. Vybrání strany je zobrazeno odlišnou barvou náhledu. S vybranými stranami lze pracovat – lze je přesunout v rámci skupiny stran dopředu nebo dozadu, případně je přesunout do jiné skupiny stran. Lze také vybrané strany odstranit z přehledu (a tím i z montáže), případně jim nastavit další parametry. Stranu lze také přesunout na pozici na hlavní ploše programu a tím ji umístit na tuto pozici (v případě, že je vybráno více stran, je na pozici umístěna pouze naposledy vybraná strana).

Pozn.: v případě, že je nastaveno opakování stran, nemusí tento postup fungovat podle představ uživatele – díky opakování může být na tuto pozici umístěna předchozí strana, pokud má být na archu vícekrát. Je tedy vhodné vytvořit nejprve vzhled archu s vypnutým opakováním a teprve potom jej zapnout – strany se pak budou přelévat dle pořadí nastaveného v jednotlivých pozicích.

Na jednotlivých stranách je také informace o čísle strany, které je identické s číslem strany na hlavní pracovní ploše programu. Dále je zde ovládací prvek (zaškrtnutí), kterým je strana přiřazena na tuto montáž. Tím můžeme některé strany (například obálku brožury) jednoduše z montáže vyřadit. Pokud používáme více montáží, lze takto vyřazené strany přiřadit do jiné montáže (zaškrtnutí přiřazuje stranu pouze na aktuální montáž). Pokud jsou již některé strany do jiné montáže přiřazeny, je tato skutečnost zobrazena jinou barvou strany. V závislosti na velikosti náhledu je na straně (ve spodní polovině) i informace o čísle strany v původním pdf.

Strany k montáži - menuV režimu extended je na paletě informace o velikosti strany (pokud je vybráno více stran, jejich počet) a pdf soubor (nebo obrázek) strany. Dále je zde možno nastavit opakování a měřítko strany. Pokud je zde nastaveno cokoli jiného než „nenastaveno“, má toto nastavení přednost před nastavením opakování a měřítka v paletách Opakování stran a Měřítko. Dále je zde možno změnit rámeček ořezu strany (vzdálenost od rámečku média - celková plocha pdf nebo obrázku). V závorkách se zobrazuje původní rámeček řezání (pokud byl změněn). Je možno změnit také spadávku strany (je uvedena jako vzdálenost od rámečku řezání). Výsledný vzhled strany na archu samozřejmě závisí na provedení pdf – pokud za původním rámečkem řezání nebo spadávky strany není kresba, nebude ani na výsledném archu (bude tam jen bílá plocha pro stranu vyhrazená). Toto nastavení má tedy vliv na výpočet velikosti pozic, velikosti spadávky a umístění strany na pozici a také na masku, která je straně přiřazena při umístění na arch (tato maska zabraňuje zobrazení části strany, která nemá být viditelná, typicky oblast za spadávkou - např. původní křížky strany, pokud jsou v originálním pdf). Tímto nastavením lze tedy například (pokud to lze a grafika strany to umožňuje) v případě chybějící spadávky tuto „vyrobit“ tak, že část čistého formátu strany nastavíme jako spadávku (a do původního čistého formátu „řízneme“).

Ve stavovém řádku palety se zobrazuje celkový počet stran a počet stran označených k montáži.

Pravým tlačítkem myší (nebo kliknutím na značku na liště palety) je možno zobrazit menu pro práci s paletou a stranami. Toto menu je totožné s hlavním menu programu Strany k montáži.