Montax imposer – software pro archovou montáž

oboustranná montáž
oboustranná montáž

jednostranná montáž
jednostranná montáž

Arch montáže může být jednostranný nebo oboustranný. V případě oboustranného archu jsou vytvořeny 2 archy, které jsou vzájemně zrcadlově obráceny – levá strana líce odpovídá pravé straně rubu a naopak. Všechny parametry (kromě stran umístěných na jednotlivé pozice) jsou pro líc i rub totožné. Všechna nastavení se provádí pro líc archu, rub je automaticky zrcadlově dopočten.

Pozn.: i jednostranný arch montáže může být použit pro oboustranný tisk - např. při tisku na obrátku, kdy se stejným motivem potisknou obě strany archu a výsledkem jsou dvě produkce tiskoviny (nebo více produkcí). Dva jednostranné archy mohou být použity pro oboustranný tisk i v případě, že montáž je symetrická a umístěná na střed archu (např. arch oboustranných vizitek).

Program pracuje se 3 základními typy montáže:

Standardní postupná montáž

V tomto standardním typu montáže jsou strany na arch umisťovány postupně od začátku v pořadí, v jakém jsou za sebou (N-UP montáž).

NUP montáž
Postupná montáž

Montáž rozříznout a přeložit

Strany mohou být také vyřazeny metodou rozříznout a přeložit. Na prvním archu bude strana 1, na druhém archu bude strana 2, na třetím archu strana 3 atd.. Po vyčerpání všech výsledných archů montáže je následující strana umístěna opět na první arch, další strana na druhý atd. Po rozříznutí výsledných archů a přeložení jednotlivých bloků na sebe budou pak strany ve správném pořadí bez nutnosti jejich třídění. Tato montáž je výhodná např. pro tisk knihy nebo brožury na osobní tiskárně většího formátu než je výsledná tiskovina. Lze jej také výhodně použít například pro tisk číslovaných vstupenek bez nutnosti jejich přerovnávání podle čísel.

Rozříznout a přeložit
Rozříznout a přeložit

Montáže typu booklet

Dalším typem montáže je booklet – na archu jsou vedle sebe umístěny první a poslední strana, druhá a předposlední atd. Tato montáž je vhodná pro tisk časopisů, brožur, knih apod., kdy jsou výsledné archy přehnuty a svázány ve hřbetě. Montáž samozřejmě umožňuje mnoho variant této metody – křížový lom, dvojitý křížový lom a jakékoli další.

Booklet
Booklet (oboustranná montáž)

Montáž stolní kalendář

Typ montáže kalendář je variantou montáže booklet. Je vhodný například pro přípravu stolního kalendáře – na zadní straně první strany je strana poslední, na zadní straně druhé strany je strana předposlední atd.

Table Calendar