Montax imposer – software pro archovou montáž

Slovník pojmů

Spadávka (bleed) je okraj strany, který bude odříznut. Pokud má být výsledná tiskovina potištěna až do kraje, je nutné, aby kresba pokračovala ještě za budoucí řez – z důvodu nepřesností jak při tisku tak při řezání by na některých stranách mohl být bílý okraj.

Rámeček řezání, čistý formát (trim box) určuje, kde bude výsledná tiskovina řezána. Čistý formát výsledného archu je oblast definovaná levým horním rohem první pozice a pravým dolním rohem poslední pozice (obsahuje tedy všechny pozice archu).

Hrubý formát je větší než rámeček řezání. Může být využit pro knihařské zpracování, kdy lze podle něj nařezat výsledný arch, zpracovat jej (skládat, sešít, slepit apod.) a teprve potom ořezat na čistý formát. Může být nastaven podle spadávky nebo uživatelsky dle potřeby.

Typ montáže je podrobněji vysvětlen zde.

Okraj montáže  je oblast určená pro umístění značek (řezacích, registračních křížků, popisů archu apod.) a spadávky. Její velikost je buď vypočtena automaticky podle spadávky a značek nebo je zadána ručně. V případě, že je nastavena automatická velikost archu, je arch nastaven přesně na okraj montáže. Pokud je velikost archu nastavena ručně, může být skutečný okraj archu (vzdálenost mezi čistým formátem archu a koncem papíru) větší v závislosti na velikosti a zarovnání archu.

Mezery mezi řádky a sloupci jsou nezbytné v případě, že výsledná tiskovina je potištěna až do kraje. Při nulových mezerách by v případě rozdílné grafiky (např. podkladové barvy) jednotlivých stran došlo při řezání k tomu, že na okraji některých stran by mohl být motiv z vedlejší strany (vlivem nepřesnosti při řezání a tisku, viz spadávka).

Arch, plocha archu je velikost archu výsledného pdf. Pokud se na něj montáž nevejde, je jeho zobrazení zvýrazněno.

Plocha montáže je část archu, který zabírá montáž (včetně okrajů montáže pro křížky a značky).

Pozice je část montáže, na kterou se umísťují strany. Pozice jsou organizovány do řádků a sloupců, obdobně jako buňky tabulky.

Dvouprodukce (víceprodukce) je tisk strany (nebo několika stran) vícekrát umístěné na jednom archu. Lze dosáhnout buď nastavením opakování stran nebo lze umístit jednu stranu na více pozic (např. přetažením z palety Strany k montáži). Tyto dva způsoby nekombinujte! V případě montáže typu booklet nelze použít opakování stran. Pokud má být na archu vícekrát umístěna skupina stran (např. u bookletu je první a poslední strana vedle sebe), lze většinou víceprodukci snadno realizovat příkazem Úpravy/Duplikovat montáž pod sebe (vedle sebe).