Montax imposer – software pro archovou montáž

Oddělený export statických a proměnných dat

Oddělený export je dostupný pouze v případě, že je použito číslování nebo variabilní data.

Tato možnost je určena pro urychlení tisku na digitálních strojích, pokud na nich lze kombinovat podkladové PDF a PDF s proměnnými daty (např. číslování). Pro podkladové PDF se u digitálních tiskových strojů obvykle používá termín master, form nebo powerform. Možnost použití podkladového PDF je však vlastností tiskového stroje a Montax Imposer ji nemůže nijak ovlivnit (je pouze schopen podkladové PDF připravit, pokud Váš tiskový stroj tuto možnost nabízí). Toto podkladové PDF (například s motivem vstupenky) je zpracováno tiskovým strojem pouze jednou a při tisku se sloučí s proměnným PDF, jehož zpracování je většinou mnohem rychlejší, protože obsahuje např. pouze čísla vstupenek. Výsledný tisk je pak výrazně rychlejší, než kdyby bylo nutno zpracovávat pro každý arch všechna data znovu.

Oddělený export je dostupný pouze v případě, že je použito číslování a toto číslování je umístěno nad stranami k montáži (volba Na pozadí není aktivována). V tomto případě lze vygenerovat jedno PDF obsahující pozadí (tj. strany k montáži, křížky a vlastní objekty s aktivovanou volbou Na pozadí) a druhé PDF obsahující proměnná data – číslování a vlastní objekty umístěné nad stranami k montáži. Jako pozadí bude vždy vyexportován pouze první arch montáže, a to i v případě, že by na druhém nebo dalším archu byly použity jiné strany k montáži. PDF obsahující proměnná data (číslování) bude vyexportováno pro všechny archy montáže. Je možno zvolit, zda budou exportována obě PDF, pouze podkladové PDF nebo pouze proměnné PDF.

Pokud chcete exportovat strany k montáži spolu s proměnnými daty (číslováním) v jednom PDF, použijte volbu Export PDF.