Montax imposer – software pro archovou montáž

Rozšíření pro tisk variabilních dat

Dostupné pouze ve verzi s rozšířením pro tisk variabilních dat.

Praktické použití rozšíření pro tisk variabilních dat sestává ze dvou kroků: prvním je definice zdroje dat, druhým je použití dat z tohoto zdroje. Jako zdroj dat může být použit soubor, obsahující záznamy (např. řádky v Excelu), kde každý záznam obsahuje jednotlivá pole (např. sloupce v Excelu). Soubor musí být v textovém formátu, jednotlivé záznamy a pole oddělené určenými znaky. Tyto oddělovací znaky je možno definovat a soubor s daty vybrat na paletě Import dat. Typickým představitelem souboru je .csv, kde pole mohou být oddělena čárkou (případně středníkem nebo tabulátorem) a záznamy koncem řádky. Tento formát lze snadno exportovat např. z Excelu nebo z většiny databázových aplikací. Pole a záznamy mohou být odděleny i jinými znaky, takže je možno například použít i .txt soubor vyexportovaný z Wordu, kde mohou být jednotlivá pole oddělena koncem řádky a záznamy dvěma konci řádky.

Data z tohoto zdroje mohou být použita ve vlastních objektech – v textu, jako název pdf nebo obrázku a také jako data pro generování čárového kódu. V textu lze použít odkazy na jednotlivá pole datového souboru (při vykreslování a exportu jsou tyto odkazy nahrazeny daty ze souboru), stejně tak lze použít pole jako název obrázku. Data lze použít v režimu Variabilní data, číslování a vlastní objekty. Režim zapnete tlačítkem na paletě Křížky a značky, pomocí ikony na Hlavním panelu nástrojů nebo v menu úpravy. Poté můžete vložit text stiskem tlačítka AB na Info paletě, po stisku tlačítka Vlastnosti a var. data se zobrazí paleta Vlastnosti textu. Zde je možno text kombinovat se symboly [FIELD1], [FIELD2] atd. vloženými pomocí rozbalovacího seznamu. Pokud datový soubor obsahuje názvy obrázků nebo pdf souborů, použijte na Info paletě tlačítko PDF a vyberte pole obsahující název obrázku. Variabilní PDF soubory jsou očekávány ve stejné složce jako datový soubor nebo ve složce vybrané tlačítkem Složka s PDF na paletě Import dat (pokud data neobsahují cestu ale pouze název souboru).

Odkazů na datový soubor (u textových objektů, čárových kódů nebo vlastních pdf) lze použít několik, např. jeden pro obrázek, další pro jméno, jiný pro adresu apod. Pro správnou synchronizaci hodnot použitých v objektech je samozřejmě třeba nastavit stejné vlastnosti objektů – musí být shodně přiřazeny buď pozicím nebo k archu, musí být shodně nastaveny vlastnosti zobrazení, u oboustranného archu musí být také vhodně nastaveno zobrazení na líci i rubu, jen na líci nebo jen na rubu.

Lze použít dva režimy opakování stran k montáži, pokud nebude dostatek stran pro využití všech záznamů z datového souboru. V tom případě může být buď opakována jen poslední strana nebo po vyčerpání poslední strany bude jako následující použita první strana a následovat budou všechny další strany k montáži (montáž začne znovu od začátku).

Pouze pro verzi ProHot: pokud používáte variabilní data v šabloně pro sledované složky, jsou dvě možnosti použití datového souboru: pokud je vybrán na paletě Import dat (v době vytváření šablony pro hotfolder), použije se vždy tento vybraný soubor. Pokud není soubor vybrán (nebo není nalezen), je třeba do sledované složky spolu s PDF k montáži uložit soubor *.txt nebo *.csv (jméno souboru může být libovolné), který bude použit jako datový soubor (použijte tlačítko Smazat na paletě Import dat pro zrušení výběru souboru; definice oddělovače polí a záznamů a také složka s pdf jsou brány v úvahu i pokud není vybrán datový soubor). Tento soubor zde musí být uložen dříve než začne montáž, tedy dříve než zde bude uloženo pdf k montáži. Pokud jsou data použita jako název PDF souboru a neobsahují cestu ale pouze název souboru, použijte tlačítku Složka s PDF pro definování složky s variabilními PDF soubory.

Příklad použití shlédněte zde.