Montax imposer – software pro archovou montáž

Paleta Vlastnosti textu

Vlastnosti textuAktivuje se v režimu Číslování a vlastní objekty po vybrání textového objektu tlačítkem vlastnosti na Info paletě nebo dvojklikem na vybraný objekt. Umožňuje nastavit podrobné vlastnosti textu. Kromě voleb dostupných také na Info paletě lze nastavit také zarovnání vlevo, na střed a vpravo. Zarovnání má smysl použít jen u textu ve více řádcích, neboť umístění textu je definováno na Info paletě a zarovnání se vztahuje pouze na vzájemné umistění jednotlivých řádků. Lze také nastavit maximální délku řádky, pokud by byl text delší, bude rozdělen do více řádků (jen pokud text obsahuje mezery). Lze zde také vložit předdefinované symboly pro řadu proměnných, jako číslo archu, strany, název souboru apod.

Pouze pro rozšíření pro variabilní tisk: Do textu lze vložit také symboly pro jednotlivá pole datového souboru, spustit paletu Import dat pro definici datového souboru, u oboustranného archu zda bude na rubu i líci použit stejný záznam. Lze použít dva režimy opakování stran k montáži, pokud nebude dostatek stran pro využití všech záznamů z datového souboru. V tom případě může být buď opakována jen poslední strana nebo po vyčerpání poslední strany bude jako následující použita první strana a následovat budou všechny další strany k montáži (montáž začne znovu od začátku).