Montax imposer – software pro archovou montáž

Paleta Detaily křížků a značek

Křížky a značky Umisťuje na arch značky a křížky pro kontrolu tisku a pro řezání archu na jednotlivé strany. V paletě Křížky lze jednotlivé značky vypnout a zapnout, v paletě detaily lze kromě toho nastavit podrobnosti jednotlivých značek.

V paletě Detaily křížků jsou na prvním místě uvedeny společné parametry, které se vztahují k většině značek – vzdálenost od čistého formátu (ořezu), délka značky a tloušťka linky. Po aktivaci konkrétní značky lze nastavit zámeček na „zamčeno“ (v tom případě budou jako parametry značky použity společné parametry) nebo „odemčeno“ (parametry této značky bude možno nastavit odlišně od společných parametrů). Pro větší přehlednost palety jsou rozbaleny detaily parametrů pouze u zapnutých značek. Dále je v první skupině parametrů přepínač „značky ve všech barvách“ a „jen černou“ – pokud je aktivní první volba, značky a křížky budou v registrační barvě (tedy barevné), u druhé volby budou značky (kromě barevných polí, lišty a označení barev) pouze v černé barvě. U obou palet je možno vyvolat předem uložené nastavení všech parametrů křížků výběrem ze seznamu. Aktuální nastavení křížků lze uložit pro pozdější použití (tlačítko se symbolem diskety) nebo odstranit ze seznamu (tlačítko koš).

V případě zapnutí Automatického režimu lze zobrazit pouze ořezové značky, registrační křížky a popisky archu. Některé značky jsou dostupné pouze v režimu Extended a v Expanded zobrazení palety (tlačítko Expanded na záhlaví palety).

Ořezové značky slouží pro rozřezání archu na jednotlivé pozice. Lze zvolit, zda budou i uvnitř archu v mezeře mezi sloupci a řádky, ale zde budou pouze pokud pro ně bude dostatek místa (protože odstup od čistého formátu pozice bude dodržen i zde)

Středové značky mohou být umístěny ve středu čistého formátu montáže, ve středu jednotlivých pozic a ve středu mezer mezi sloupci nebo řádky (slouží např. pro skládání archu)

Značky hrubého formátu mohou být umístěny na okraji spadávky (pokud je aktivní volba „podle spadávky archu“) nebo je lze umístit jinam – nastavením jejich vzdálenosti od čistého formátu. Lze je použít jako značky pro řezání před knihařským zpracováním apod.

Registrační křížky mohou mít vzhled dle výběru ze tří variant a mohou být umístěny podle potřeby. Slouží pro seřízení jednotlivých barev při tisku.

Značky uvnitř archu mají obdobný vzhled jako registrační křížky a lze je použít jako značky pro skládání (falcování) archu.

Barevná pole a Rastry jsou čtvercová pole jednotlivých barev a jejich rastrů pro kontrolu barevnosti.

Lišta je pruh tvořený barevnými čtverci pro kontrolu vyvážení barev. V první variantě je lišta tvořena čtverci barev CMYK, ve druhé variantě CMYK a přímé barvy (pokud se na stranách na archu vyskytují). Třetí variantou je použít jako lištu vlastní PDF. Umístění lišty stejně jako barevných polí, rastru a textu lze nastavit (po odemčení) na levý, pravý, horní nebo dolní okraj montáže.

Linky ve středu mezi stranami slouží zejména pro kontrolu skládání (falcování) archu.

Popisky obsahují text pro identifikaci archu – mohou obsahovat název montáže, uživatelem definovaný text, číslo archu (to nemusí začínat od 1; u oboustranného tisku může mít navíc líc i rub stejné číslo a být rozlišeny poznámkou „líc“ a „rub“ nebo může mít rub o 1 vyšší číslo než líc), popisky barev (buď CMYK nebo CMYK a všechny separační barvy, které budou na archu nalezeny) a datum a čas generování pdf s montáží.

Značka pro automatické řezání je určena pro automatické řezací stroje vybavené funkcí pro detekci této značky (např. Duplo apod.). Můžete si vybrat ze dvou druhů této značky – obdélník nebo úhel. Lze nastavit její umístění v levém horním, pravém horním, levém dolním nebo pravém dolním rohu. Nastavením vzdálenosti od tohoto rohu ji lze umístit do libovolného místa na archu (dle požadavků konkrétního typu řezačky). Lze samozřejmě nastavit i velikost této značky. Obvykle je tato značka černá, lze ji však vytisknout i v registrační barvě (tj. ve všech barvách). Lze také vypnout její zobrazení na rubu archu.

Uživatelské PDF je možnost jak na arch umístit libovolnou další značku. Obdobně jako u minulé značky lze nastavit její vzdálenost od rohů archu, velikost je daná velikostí PDF použitého pro tuto značku. Lze nastavit, aby na rubu archu byla značka zobrazena zrcadlově. Funkci lze využít i jako podklad pod celým archem, může tudíž obsahovat řadu značek dle požadavků uživatele (ovšem pro konkrétní velikost archu, velikost uživatelského PDF se totiž s velikostí archu nemění).