Montax imposer – software pro archovou montáž

Paleta Křížky a značky

Marks paletteUmožňuje zapnout/vypnout zobrazení jednotlivých značek a křížků, jejichž vzhled a parametry lze nastavit v paletě Detaily křížků (po stisku Podrobněji... na této paletě). Lze také vyvolat předem připravená nastavení křížků, odstranit tato uložená nastavení nebo uložit nová.

Umístění značek je omezeno okrajem montáže. Pokud je okraj montáže spočítán automaticky (volba „Okraj automaticky“ na Info paletě), je tento okraj spočítán tak, aby se na něj značky vešly. Pokud je okraj ručně zmenšen, značky budou umístěny dle svého nastavení, ale jejich zobrazení bude omezeno tímto okrajem (budou oříznuty). V tom případě se zobrazí žlutý trojúhelník vpravo nahoře na této paletě jako varování, že okraj je nedostatečný. Toto omezení se nevztahuje na Řezací značku pro automaty, Vlastní PDF a Číslování a vlastní značky (tyto značky nejsou oříznuty okrajem montáže a nejsou ani brány v potaz při automatickém výpočtu okraje montáže).

Tlačítko "Upravit číslování a značky" aktivuje režim přidávání a úpravy dalších značek. Opětovným stisknutím tlačítka je tento režim deaktivován. Podrobněji o číslování a vlastních značkách zde.

V případě zapnutí Automatického režimu lze zobrazit pouze ořezové značky, registrační křížky a popisky archu. Některé značky jsou dostupné pouze v režimu Extended a v Expanded zobrazení palety (tlačítko Expanded na záhlaví palety).