Montax imposer – software pro archovou montáž

Paleta Kontrola montáže

Kontrola montážeZobrazuje informace, varování a chyby v montáži. Automaticky se aktualizuje při každé změně montáže (a nastaví se záložka s nejzávažnějšími chybami).

Na záložce Info jsou informace o počtu pozic, archů, velikosti archu a zapnutí některých ovládacích prvků. Záložka Varování upozorňuje na některá nestandardní nastavení, resp. kombinace nastavení. Doporučujeme důkladně překontrolovat, zda tato varování opravdu můžeme ignorovat a aktuální nastavení zachovat. V poslední záložce Chyby se zobrazují pouze nesprávné kombinace, které způsobí chybně vygenerovanou montáž (např. malý arch, na který se montáž nevejde). Existují však případy, kdy i tyto chyby nevadí a montáž může být použita (např. ve speciálním případě montáže booklet, kdy může být úmyslně počet stran od začátku a konce montáže rozdílný, což program označí za chybu). Z tohoto důvodu není omezena možnost i v tomto případě montáž vygenerovat.