Montax imposer – software pro archovou montáž

Paleta Vzhled montáže

Vzhled montážePrvní dvě pole určují základní rozdělení montáže na pozice stanovením počtu řádků a sloupců. Při zaškrtnuté volbě Spočítat automaticky je počet řádků a sloupců určen tak, aby byl arch maximálně zaplněn. Zároveň s volbou Spočítat automaticky se aktivuje i volba Automatické zaplnění pozic. Tuto volbu nelze použít při montáži typu booklet a také v případě, že je velikost archu vypočítávána automaticky (při aktivaci Spočítat automaticky se zapne Nastavit ručně velikost archu). V případě, že montáž obsahuje velké množství pozic, může být automatický výpočet zdlouhavý a zdržovat přepočet montáže.

Následuje volba jednostranného nebo oboustranného výsledného archu. V případě oboustranného archu se vytváří dvě zrcadlově obrácené strany montáže.

Dalšími přepínači se volí druh montáže (pořadí přiřazení stran na pozice) - postupně od začátku, rozříznout a přeložit, booklet a kalendář.

Pozn.: přepnutím do montáže typu booklet a kalendář se opticky nemusí nic změnit, ale zpřístupní se volba Infopalety nastavení pořadí strany od konce (poslední strana, 2. od konce atd.) potřebná pro definici předpisu vyřazení pro tento typ montáže.

Podrobněji jsou druhy montáže vysvětleny zde. U montáže typu Booklet je zobrazováno varování červenou barvou v případě nevhodného počtu pozic pro automatické zaplnění archu (při ručním zaplnění archu oranžovou).

Pozn.: následující prvky jsou v automatickém režimu skryty (jsou v tomto režimu vždy zapnuty).

Automatická velikost pozic vypočte velikost pozic podle velikosti stran určených k montáži.

Automatické zaplnění pozic zaplní arch stranami zleva doprava a shora dolů. U montáže typu booklet závisí automatické zaplnění na počtu pozic.

Následující funkce jsou dostupné pouze v režimu Expert: Vedle textu Automatické zaplnění pozic jsou dvě tlačítka: "1|2" a "1.". Tlačítko "1." je viditelné pouze v režimu Expert, tlačítko "1|2" se zobrazí pouze při jednostranném archu v režimu Expert. V Automatickém a Standarním režimu je pozice, na kterou je umístěna první strana, určena automaticky. V režimu Expert lze pozici pro první stranu změnit pomocí tlačítka "1.": po kliknutí na toto tlačítko se změní vzhled kurzoru a lze vybrat pozici, na kterou bude umístěna první strana. Tato pozice musí být pouze v rohu montáže (vlevo nahoře, vpravo nahoře, vlevo dole, vpravo dole) červeně označenou v náhledu uspořádání 6 sloupců a 4 řádků . Při montáži Booklet lze vybrat jako pozici pro první stranu i nejbližší pozici vedle rohu (např. druhou pozici v řádku a první pozici ve druhém sloupci; pro vybrání pozice vedle rohu musí být samozřejmě počet řádků nebo sloupců minimálně 4) dle obrázku . Při vzhledu kurzoru  lze vybrat pozici pro první stranu; pokud se objeví kurzor  , znamená to, že na této pozici je již první strana umístěna a kliknutím na tuto pozici lze aktivovat alternativní směr zaplnění: v základním zaplnění jsou pozice zaplňovány po řádcích, v alternativním režimu po sloupcích (při montáži booklet/křížový lom je zaplnění poněkud jiné a závislé na počtu řádků a sloupců). U montáže Booklet lze vzhled automatického zaplnění změnit také otočením vybrané pozice vhodným směrem. Alternativní zaplnění je také závislé na počtu řádků a sloupců: např. pokud je řádek jen jeden, je alternativní zaplnění stejné jako základní). Tlačítko "1|2" je určeno pro tisk "na obrátku" a "na klopení" v jednostranném režimu nebo jím lze tuto funkci vypnout. V režimu booklet je však tato funkce vždy aktivní.

Volba Svázat líce a ruby zaručí, že při umístění strany na líc bude zároveň umístěna odpovídající strana na rub (a obráceně). Volba Další archy automaticky je v běžných případech vždy zapnuta; její vypnutí způsobí, že bude vyřazen jen první arch montáže a strany, které se na něj nevejdou, nebudou vyřazeny.