Montax imposer – software pro archovou montáž

Postup práce

Program lze nastavit (menu Úpravy->Nastavení) tak, aby se choval podle našich představ. Můžeme nastavit např. při spuštění otevřít poslední montáž, neptat se na uložení, po vygenerování zavřít – režim vhodný pro jednoduché, opakující se, operativní montáže. Při náročnějších pracích asi bude vhodnější zapnout dotaz na uložení při zavření montáže (i když funkce zpět funguje i v případě zavření montáže bez uložení a máme tedy možnost se k omylem neuložené montáži vrátit, samozřejmě pokud jsme program neukončili). Pokud preferujeme, aby po spuštění byl program ve stejném stavu, v jakém byl ukončen (včetně stran k montáži), je to také možné.