Montax imposer – software pro archovou montáž

Velikosti a rozměry

Při práci se stranou se při určování velikosti a umístění vždy pracuje s rámečkem řezání této strany (trim box), podle něj je při automatické velikosti pozic tato velikost nastavena, podle něj je také menší strana na větší pozici zarovnána nebo je podle něj v případě přizpůsobení strany na velikost pozice vypočítáno zvětšení strany. Také na výsledném archu je rámeček řezání nastaven na čistý formát archu.

Výjimkou z tohoto pravidla je aktivace ovládacího prvku "Vynutit spad" na infopaletě. V tom případě program zarovnává a přizpůsobuje spadávku strany na rámeček spadávky pozice (pokud rámeček spadávky chybí, např. u obrázků, pracuje se s celou plochou obrázku a ta se zarovnává na spadávku pozice).

Program umožňuje pracovat s rozměry v různých jednotkách podle zvyklostí uživatele (mm, cm, inch, pt), které jsou při změně jednotek v nastavení automaticky přepočteny. Samostatně lze nastavit jednotky pro rozměry a pro tloušťky linek značek.

V ovládacích prvcích, ve kterých se rozměry nastavují, lze používat výrazy včetně jednotek, např. typu "2 cm + 3*4 pt – 5 mm/2" (pokud nejsou jednotky zadány, počítá se s aktuálně nastavenými jednotkami).