Montax imposer – software pro archovou montáž

Režim programu

Program pracuje ve třech režimech: rozšířeném, standardním a automatickém. V rozšířeném režimu jsou dostupné všechny funkce za cenu použití množství ovládacích prvků (je určen především pro ofsetový tisk). Rozšířený režim může být zapnut v Nastavení. Ve Standardním režimu jsou dostupné funkce běžně používané v digitálním tisku. Automatický režim je určen pro jednoduché, přehledné a rychlé montáže.

Ve Standardním režimu nejsou dostupné funkce Korekce tloušťky papíru, Složky archů, Více montáží - záložky montáží, Umístění stran na archy. Lze pracovat pouze s jednou paletou Strany k montáži a nejsou dostupné některé typy značek.

Automatický režim spočívá v tom, že je řada ovládacích prvků zapnuta na automatický výpočet a následně skryta. Stejného chování programu lze docílit individuálním nastavením těchto prvků do stavu automatického výpočtu, jejich skrytí však program zpřehlední a zjednoduší jeho ovládání. Samozřejmě jsou možnosti montáže v tomto režimu oproti standardnímu režimu omezeny, řadu typických montáží však umožňuje.

V automatickém režimu jsou zapnuty a skryty tyto ovládací prvky a nelze zobrazit palety: