Montax imposer – software pro archovou montáž

Soubor montáže a šablony

Montáž může být uložena pro pozdější použití nebo úpravu. Jméno montáže se vytváří automaticky podle jména importovaného pdf a šablony (s příponou "_m"). V případě více importovaných pdf je za název prvního pdf přidáno "_atd" a další pdf se nezobrazují. Po uložení montáže se již jméno nemění. Jméno montáže je použito také pro jméno vyexportovaného pdf souboru .

Montax Imposer používá pro své datové soubory příponu .mox. V souboru montáže jsou uloženy všechny vlastnosti montáže, tj. nastavení všech palet a parametrů. Zároveň jsou uloženy i linky na strany k montáži, které byly v okamžiku uložení otevřeny (i pokud nebyly v montáži použity, např. byly odznačeny).

Otevření souboru montáže nezmění nastavení předvoleb programu. Soubor montáže obsahuje jednotky nastavené v okamžiku uložení souboru. Tyto jednotky budou přepočteny na aktuálně nastavené v okamžiku otevření - předvolby (jednotky) se tedy nezmění, montáž také ne, jen budou všechny hodnoty přepočteny z původně nastavených jednotek na nové.

Pozn.: při otevření souboru proběhne kontrola, zda jsou zobrazeny všechny palety, jejichž nastavení je aktivní - pokud je některá z nich skryta, zobrazí se.

Pdf soubory stran k montáži

Součástí souboru montáže jsou všechna nastavení stran, jejich pořadí apod. a odkazy na pdf soubory a obrázky, které tyto strany obsahují. Samotné zdrojové soubory v montáži uloženy nejsou, při otevření souboru montáže proběhne kontrola, zda jsou tyto soubory i nadále k dispozici na místech, kde byly v okamžiku uložení a zda nebyly změněny. Pokud zdrojové soubory nebyly nalezeny, program o tom informuje a umožní je dohledat na jejich novém umístění ručně. Toto dohledání lze přeskočit a na montáži dále pracovat, nebude však možno zobrazit náhledy nenalezených souborů a před vygenerováním výsledného pdf proběhne kontrola znovu a bude nutno soubory dohledat (nelze vytvořit pdf z neexistujících souborů). Pokud již zdrojové soubory nejsou k dispozici a je třeba provést montáž s jinými, lze strany k montáži odstranit a importovat nové pdf nebo obrázky (nebo při importu použít volbu nahradit strany k montáži), případně lze při dohledávání souborů označit jiné pdf nebo obrázky, které nahradí původní. Pokud soubory nalezeny byly (nebo dohledány, příp. nahrazeny), ale byly změněny, ať již co do velikosti nebo počtu stran, informuje o tom dialogové okno a strany k montáži budou aktualizovány podle nalezených pdf souborů (obrázků).

Šablony

Soubor šablony je v podstatě totožný se souborem montáže s jediným rozdílem - neobsahuje strany k montáži. Je určen pro uložení typicky používaných montáží, do kterých se naimportují strany dle potřeby. Program umožňuje i otevřít montáž jako šablonu - z montáže bude načteno vše kromě stran k montáži. Šablonu lze vytvořit z montáže (volbou Uložit montáž jako šablonu) - budou uložena všechna nastavení kromě stran.