Montax imposer – software pro archovou montáž

Nástroje

ToolbarPanely nástrojů lze ukotvit nahoře pod menu nebo je lze ponechat plovoucí. Kliknutím na šipku na pravé straně panelu lze paletu skrýt, nastavit vzhled panelu – zda se budou zobrazovat kromě ikon také popisky ovládacích prvků, zda budou ovládací prvky uspořádány horizontálně nebo vertikálně (to pouze v případě, že paleta není ukotvena). Dále lze přizpůsobit počet zobrazených ovládacích prvků našim potřebám a určit, které ovládací prvky budou zobrazeny a které ne. Toto nastavení je uloženo zvlášť pro automatický a standardní režim.

Nástroje jsou seskupeny podle charakteru do čtyř panelů: Hlavní panel, Nástroje montáže, Soubory a Zobrazení palet.

Pozn.: v automatickém režimu nelze zobrazit panel Nástroje montáže.