Montax imposer – software pro archovou montáž

Panel Nástroje montáže

Popis se vztahuje ke všem ovládacím prvkům panelu. V závislosti na aktuálním nastavení mohou být některé skryty. Panel nelze zobrazit v Automatickém režimu.

Panel nástroje montáže

Volby vymazat řádek/sloupec vymažou všechny řádky (sloupce), v nichž je vybraná nějaká pozice (musí zůstat alespoň jeden řádek a sloupec). Volby duplikovat řádek/sloupec duplikují řádky (sloupce), které obsahují vybranou pozici, směrem vpravo (dolů). Pokud není žádná pozice vybraná, duplikují celou montáž. Další volba odstraní z pozice přiřazenou stranu (ponechá pozici volnou). Volba Otočit otočí vybrané pozice od 90 stupňů vpravo (při stisku klávesy Shift vlevo), pozice samotné však zůstávají na svém místě. Pokud není vybraná řádná pozice, otočí tato volba celý arch – všechny pozice se tedy otočí a zároveň se přemístí.