Montax imposer – software pro archovou montáž

Hlavní panel nástrojů

Popis se vztahuje ke všem ovládacím prvkům panelu. V závislosti na aktuálním nastavení mohou být některé skryty.

Hlavní panel nástrojů

První tři prvky lišty nastavují režim chování kurzoru na pracovní ploše. Základní režim umožňuje výběr jedné nebo více pozic na archu, případně zadání čísla strany přiřazené na pozici. Další režimem je lupa – umožnuje zvětšení (se stisknutou klávesou Alt zmenšení) zobrazení plochy archu. Poslední režimem je posun zobrazované plochy. Pozn.: do těchto režimů se lze dočasně přepnout klávesami Ctrl-Mezera, Ctrl-Alt-Mezera (lupa), Alt nebo Mezera (posun). Další je tlačítko pro automatické přizpůsobení zobrazované plochy archu oknu. Následující přepínač zobrazí/skryje pravítka. Volba Auto přepne program do Automatického režimu. Tlačítko VDP & čísl. respektive Číslování aktivuje režim Variabilní data, číslování a vlastní objekty resp. Číslování a vlastní objekty (v závislosti na použití rozšíření pro tisk variabilních dat). Další dvě volby umožňují import a generování výsledného pdf (popis funkce viz menu/soubor). Pdf a obrázky lze importovat také přetažením souboru z manažeru souborů na pracovní plochu nebo na paletu Strany k montáži. Pravým tlačítkem myši na položce export lze vyvolat dialog Možnosti exportu, který umožňuje otočit výstupní arch při exportu (lze zadat odděleně pro líc a rub). Pokud používáte ProHot verzi, je nastavení rotace v době vytváření nebo úpravy hotfolderu uloženo do vlastností šablony sledované složky. Možnost Oddělený export je dostupná v případě použití číslování a je podrobněji popsaná zde. Poslední volba umožňuje zobrazit kontextovou nápovědu o vybraném prvku i v případě, že je v předvolbách vypnuto zobrazení kontextové nápovědy.