Montax imposer – software pro archovou montáž

Pracovní plocha

Montax - pracovní plochaPracovní plocha programu zobrazuje arch montáže, v případě oboustranné montáže zobrazuje líc a rub archu. Na archu jsou zobrazeny jednotlivé pozice a strany na ně umístěné. Pokud nejsou zobrazeny náhledy stran, jsou zobrazeny pozice a strany na ně umístěné včetně orientace (nápisem HLAVA). Pokud je na pozici umístěna strana, je zobrazena i její spadávka. Pokud se strana na pozici nevejde, je zobrazena odlišnou barvou. Stejně tak i pokud se montáž nevejde na arch, je okraj archu zobrazen výstražnou barvou. V případě použití korekce tloušťky papíru jsou zobrazeny i šipky, znázorňující směr posunu strany na následujícím archu. Dále jsou samozřejmě na archu zobrazeny křížky a značky. Pokud je velikost archu nastavena ručně a pokud je ve vlastnostech archu nastaven netisknutelný okraj, je zobrazen také tento okraj.

Kliknutím na pozici (ve standardním nebo rozšířeném režimu) lze pozici vybrat, se stisknutým Shift přidat k výběru další pozici, s Ctrl přidat/odebrat z výběru. Kliknutím mimo pozici a následným tažením lze vybrat skupinu pozic. Kliknutím na pozici a jejím tažením na jinou pozici lze navzájem zaměnit strany přiřazené na pozici (ostatní nastavené vlastnosti pozice – velikosti, zarovnání, posun – zůstanou beze změny).

Na pozici lze stranu umístit těmito způsoby:

1. použít funkci Automatické zaplnění pozic

2. kliknutím na stranu na paletě Strany k montáži a jejím přesunutím na plochu,

3. dvojklikem na pozici se zobrazí box pro zadání čísla strany (tato strana musí existovat)

4. zadáním pořadí strany na infopaletě (v tomto případě strana nemusí existovat).

5. pdf lze importovat také přetažením pdf souboru z libovolného manažeru souborů na pracovní plochu nebo na paletu Strany k montáži

Číslo strany je uvedeno jako hlavní na pracovní ploše, na paletě Strany k montáži a také se zadává do boxu při dvojkliku na pozici. Pořadí strany je uvedeno na pracovní ploše pod číslem strany, ale pouze v případě, že se neshoduje s číslem strany.

Rada při umisťování stran na pozice: pokud umisťujete konkrétní strany, používejte jejich čísla (přetažením z palety nebo dvojklikem na pozici a jejich zadáním). Pokud připravujete šablonu bez konkrétních stran, musíte používat pořadí (žádná konkrétní čísla stran nemáte k dispozici) zadávané na infopaletě.

Viz také Rozdíl mezi číslem a pořadím strany v kapitole Mechanismus přiřazení stran na arch