Montax imposer – software pro archovou montáž

Pravítka

PravítkaPři zobrazení pravítek jsou kromě nich zobrazeny i velikosti jednotlivých pozic, okrajů a mezer mezi řádky a sloupci. Tyto parametry lze zde také měnit dvojklikem na pravítko v místě těchto hodnot. Zde lze také nastavit mezery mezi řádky a sloupci i jejich výšku resp. šířku, pokud nemají být všechny stejné. Tlačítka se symboly zámečků označují (a umožňují nastavit), zda se tyto mezery budou měnit podle spadávky stran k montáži (symbol zamknutého zámečku u mezery znázorňuje, že hodnota této mezery je ručně nastavena a nebude se automaticky měnit podle spadávky). Případné červeně zobrazené hodnoty udávají, že výsledný arch je menší než minimální velikost pro tuto montáž a udávají rozdíl mezi velikostí archu a okrajem montáže.