Montax imposer – software pro archovou montáž

Archová montáž obrázků

Archová montáž obrázků Můžete vytvářet PDF z Vašich fotografií. Lze importovat a vytvářet výsledné pdf z běžných typů obrázků: jpg, tif, psd, png, gif, pbm, pct, pcx, bmp. Obrázky mohou být v režimu bitová mapa, stupně šedi, indexované, RGB nebo CMYK.

S obrázky program pracuje stejně jako s pdf soubory s tím rozdílem, že obrázky nemají nastavenou spadávku. Pokud ji potřebujeme, lze ji nastavit buď ručně v panelu Strany k montáži (nastavením rámečku řezání, spad se změní automaticky) nebo lze použít funkci "Vynutit spad" na Info paletě.

Obrázky a fotografie můžete do programu importovat pomocí menu, tlačítka na panelu nástrojů nebo je přetáhnout z libovolného správce souborů přímo na pracovní plochu programu.

Program ignoruje kanály přímých barev v tif nebo psd. Program nepodporuje větší barevnou hloubku než 16 bitů na kanál.