Montax imposer – software pro archovou montáž

Čárové kódy

Dostupné pouze s rozšířením pro tisk variabilních dat.

Info paleta - čárové kódy

Čárové kódy – typ

Čárové kódy – vzhled
Jedním z typů uživatelských objektů mohou být také čárové kódy jednorozměrné (např. EAN) i dvourozměrné (např. QR). Pomocí této funkce lze do výstupního PDF přidat mnoho různých druhů kódů jak konstantních (např. pro řízení procesu výroby tiskoviny) tak i variabilních (jako součást výsledné tiskoviny). Lze nastavit velikost, barvu a řadu dalších parametrů kódu.

Jednotlivé skupiny vlastností jsou dostupné pomocí záložek Hodnota, Typ a Vzhled.

Hodnota pro generování kódu může být statická zadaná pomocí textového pole. Další možností je použít pro generování jméno vstupního PDF, buď celé nebo jeho část od začátku nebo konce.

Hlavní funkcí je použití hodnoty pole datového souboru pro generování kódu. Lze nastavit počet opakování stejného záznamu z datového souboru, zda bude na rubu použit stejný záznam, zda budou strany k montáži opakovány od začátku, pokud budou všechny vyčerpány nebo zda bude opakována jen poslední strana. Je možno nastavit otočení kódu a také zda bude na rubu otočen o 180 stupňů.

Zvolením druhé záložky lze nastavit typ kódu a jeho vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou různé pro jednotlivé kódy, u některých kódů žádné vlastnosti nastavit nelze. Poslední záložka umožňuje nastavit měřítko, výšku některých lineárních kódů a jeho okraj (tyto parametry se nastavují v násobcích velikosti modulu – nejmenší velikosti prvku – čáry, mezery apod.). Některé kódy vyžadují prázdné místo (v barvě podkladu) vlevo a vpravo, lze také nastavit okraj okolo kódu v barvě podkladu nebo v barvě kódu. U některých kódů (např. EAN) lze přidat čitelný text.

Různé typy kódů vyžadují různé hodnoty – některé např. pouze číselné, některé ASCII znaky, další vyžadují fixní délku apod. Kódy GS1 vyžadují Identifikátor AI uzavřen v hranatých závorkách. Doplňkový kód u EAN kódu lze zadat za hlavní hodnotu za znaménko +. V případě nemožnosti vygenerovat kód na aktuálně zobrazovaném archu je na paletě vpravo dole zobrazen výstražný trojúhelník s popisem chyby (po kliknutí nebo v bublinkové nápovědě).

Seznam podporovaných kódů: Australia Post, Aztec Code, Aztec Runes, Channel Code, Codabar, Codablock-F, Code 11, Code 128, Code 16K, Code 2 of 5 Data Logic, Code 2 of 5 IATA, Code 2 of 5 Industrial, Code 2 of 5 Interleaved, Code 2 of 5 Matrix, Code 32 (Italian Pharmacode), Code 3 of 9 (Code 39), Code 3 of 9 Extended , Code 49, Code 93, Code One, Data Matrix ECC200, Deutsche Post, DotCode, Dutch Post KIX Code, EAN, Facing Identif. Mark (FIM), Flattermarken, Grid Matrix, GS1-128 (UCC.EAN-128), GS1 DataBar, ITF-14, ISBN, Japanese Postal Code, Korean Postal Code, LOGMARS, Maxicode, MicroPDF417, Micro QR Code, MSI Plessey, NVE-18, PDF417, Pharmacode, Pharma Zentralnumber (PZN), PLANET, PostNet, QR Code, Royal Mail 4 State (RM4SCC), Telepen, Plessey Code, UPNQR, UPC A, UPC E, USPS OneCode, DAFT Code, včetně variant používaných ve zdravotnictví.

Stručný popis kódů naleznete v nápovědě aplikace.