Montax imposer – software pro archovou montáž

Jak na to

FaceBook  

Několik velmi krátkých tipů jak na to...

Jak vytisknout vizitky

 • spustíme plugin Montax Imposer z prostředí Adobe Acrobatu
 • naimportujeme soubor s vizitkou
 • zobrazíme paletu opakování a aktivujeme vyplnit všechny pozice
 • nastavíme velikost a orientaci papíru
 • nastavíme jednostranný arch a automatický výpočet řádků a sloupců
 • případně zobrazíme ořezové značky
 • vyexportujeme výsledný soubor do PDF Acrobatu

Jak vytisknout fotografie na A3

 • naimportujeme fotografie
 • nastavíme šířku a výšku pozic pro fotografie
 • přizpůsobení fotografií velikosti pozic
 • automatické otočení na výšku
 • velikost archu a vhodný počet řádků a sloupců
 • případně nastavíme mezery mezi řádky a sloupci
 • vyexportujeme výsledné PDF

Jak vytvořit booklet

 • naimportujeme pdf
 • nastavíme počet sloupců na 2
 • nastavíme oboustranný arch
 • nastavíme typ montáže booklet
 • nastavíme potřebné značky - ořezové, registrační, popisky archu
 • můžeme zkontrolovat náhledy dalších archů
 • vyexportujeme výsledný soubor do PDF Acrobatu

Jak přidat čísla na vstupenky

Příklad použití funkce číslování. Na arch lze přidat čísla, text a další objekty. Pokud použijete číslování a nastavíte konečnou hodnotu, jsou opakovány strany k montáži tak aby bylo dosaženo konečné hodnoty.

Jak tisknout číslované vstupenky

 • naimportujeme pdf se vstupenkami (300 vstupenek)
 • nastavíme jednostranný arch
 • nastavíme velikost papíru např. A3
 • nastavíme automatický počet řádků a sloupců
 • nastavíme typ montáže rozříznout a přeložit
 • případně nastavíme potřebné značky
 • vyexportujeme výsledný soubor do PDF Acrobatu

Jak použít rozšíření pro tisk variabilních dat

Rozšíření pro tisk variabilních dat umožňuje použít data z .csv nebo .txt souboru k personalizaci výstupního pdf. V tomto příladu můžete vidět montáž členských karet za použití dat z Excelu.

Jak vytvářet čárové kódy

Montax Imposer s rozšířením pro tisk variabilních dat umožňuje vytvářet čárové kódy a vkládat je do výstupního PDF. Lze vytvářet statické kódy (konstantní na všech stranách a pozicích) nebo variabilní použitím dat ze souboru .csv nebo .txt.

Jak vyřadit vizitky se stejnou zadní stranou

V tomto příkladu uvidíte jak velmi jednoduše vyřadit 3 druhy vizitek se stejnou zadní stranou.

Jak vyřadit kalendář

Příklad montáže stolního kalendáře. Tento typ má na zadní straně titulní strany poslední stranu a tak dále.

Jak používat šablonu

 • použijeme již hotovou montáž, kterou budeme chtít v budoucnu opakovat (např. vstupenek)
 • montáž uložíme jako šablonu
 • začneme práci na nové montáži
 • naimportujeme PDF
 • otevřeme dříve uloženou šablonu
 • toto PDF je vyřazeno stejně jako minulé
 • šablonu máme připravenu k opakovanému použití také v menu a toolbaru poslední šablony

Jak tisknout více druhů vizitek

 • naimportujeme PDF, nastavíme velikost papíru, jednostranný arch, počet řádků a sloupců, značky
 • zobrazíme paletu opakování stran a nastavíme opakování
 • zobrazíme paletu stran k montáži a nastavíme zobrazení náhledů v paletě
 • v tomto příkladu kliknutím odznačíme 1. stranu z montáže
 • zobrazíme rošířený mód palety, vybereme stranu 3 a nastavíme individuální počet opakování
 • nastavíme mezeru mezi řádky 0
 • vizitek se nyní vejde na arch více, zvýšíme tedy počet opakování
 • v místě dotyku různých druhů vizitek nastavíme mezeru mezi řádky (po zobrazení pravítek dvojklikem)

Jak ručně přiřadit strany na arch

 • naimportujeme PDF s vizitkami
 • nastavíme velikost papíru
 • nastavíme ořezové značky
 • nastavíme jednostranný arch, počet řádků 7 a sloupců 3
 • zobrazíme palety strany k montáži
 • přetažením strany z palety na arch ji umístíme na tuto pozici
 • pokud vybereme několik pozic na archu, můžeme stranu přiřadit na všechny vybrané pozice
 • vyexportujeme výsledný soubor do PDF Acrobatu

Jak použít funkci "Vynutit spad"

 • naimportujeme PDF; pro tuto ukázku budeme chtít na archu 2 produkce letáku
 • nastavíme ořezové značky
 • přidáme další PDF
 • první PDF má spadávku 2 mm a druhé PDF nemá žádnou spadávku
 • na paletě měřítko nastavíme vyplnit
 • po aktivaci Vynutit spad bude PDF bez spadávky zvětšeno tak, aby vyplnilo pozici včetně spadávky
 • pokud chceme výsledný spad 3 mm při zachování velikosti 105 x 148 mm po ořezu, vypneme automatickou velikost pozic a nastavíme spad 3 mm
 • strany budou zvětšeny a vyplní pozici včetně spadu 3 mm; při vypnutí funkce Vynutit spad vyplní čistý formát stran pouze velikost pozice bez spadávky