Montax imposer – software pro archovou montáž

FaceBook  

Aktuální informace: 64 bitové verze jsou k dispozici

K dispozici je již Montax Imposer plugin kompatibilní jak s 32 bitovým, tak i s 64 bitovým Akrobatem. Montax Imposer ve verzi samostatná aplikace je také k dispozici v 32 bitové a 64 bitové variantě (obě varianty lze provozovat na 64 bitových Windows, 64 bitová varianta Montaxu umožňuje práci s velmi velkými soubory, 2 GB a více). Všechny verze jsou k dispozici na stránce downloadů (placené verze po přihlášení).

Archová montáž

Často se stává, že potřebujeme vytisknout více stran menšího formátu na zařízení, které umožňuje tisk větších formátů. V tom případě potřebujeme tyto strany vyřadit (umístit) na výsledný arch. Archová montáž je typická úloha pro ofsetové tiskárny, které většinou používají tiskové formáty od velikosti A2 výše, ale je běžná i v digitálním tisku, kde se často tiskne na formáty A3 nebo A3+. I v osobním využití se naskytne potřeba vytisknout například vizitky na list A4. Pro tyto účely můžeme buď motiv ručně rozkopírovat v aplikaci pro předtiskovou přípravu nebo použít nástroj, který je na tento účel určený. Pro často se opakující úlohy je aplikace pro tisk více stran na jeden arch téměř nezbytná, neboť ušetří mnoho času, chyb a práce se zpřehlední.

Pro copyshopy i pro osobní použití je velmi užitečná možnost montáže obrázků (JPG, TIF, PSD a dalších). Lze tak snadno a rychle vytisknout např. na A3 fotografie ve velikosti a počtu dle Vašeho přání. Můžete tak využít stejný nástroj pro tisk PDF i fotografií.

Montax Imposer je k dispozici jako plugin pro Acrobat nebo jako samostatná aplikace. Ve verzi samostatná aplikace nevyžaduje ke své funkci žádný další software.

Nově je k dispozici rozšíření pro tisk variabilních dat. Umožňuje personalizaci tisku za použití dat z .csv nebo .txt souboru (např. z Excelu). Tato verze umožňuje přidat do PDF čárové kódy (EAN, QR a mnohé další). Příklad použití můžete shlédnout zde.

Montax imposer

tisk vizitek na jednom listuNástrojem pro archovou montáž, tj. vyřazení stran pdf souboru a obrázků do pdf na jeden nebo více výsledných archů, je Montax imposer. Montax Imposer je k dispozici jako samostatná aplikace a také jako plugin (zásuvný modul) do Adobe Acrobatu (verze 6 a vyšší, 32 i 64 bit). Samostatná aplikace nevyžaduje pro vytváření výstupního PDF žádnou jinou aplikaci, pro kontrolu a případný tisk výstupného PDF lze použít jakýkoli prohlížeč PDF (např. Acrobat Reader). Plugin pro svou činnost vyžaduje nainstalovaný Adobe Acrobat (nikoli Acrobat Reader). Pracuje se soubory pdf, ze kterých načte strany určené k montáži na arch a do formátu pdf také výsledný arch vyexportuje. Je určen pro operační systém Windows. Vyzkoušejte si zdarma plně funkční verzi Montax-imposer Free. Omezení je pouze při exportu výsledného pdf, všechny ostatní funkce jsou totožné s plnou verzí programu. Na stránce produktů můžete zakoupit ostatní verze programu: Montax imposer Basic, Montax imposer Standard, Montax imposer Professional a Montax imposer ProHot. Produkt Montax imposer ProHot podporuje automatickou montáž pomocí sledovaných složek (hotfolders).

Montax Imposer disponuje i některými funkcemi nad rámec běžných programů pro archovou montáž. Například lze na arch přidat číslování (např. přidat číslování na vstupenky, čísla stran brožury apod.), je možno přidat také další objekty, značky, texty, vlastní pdf (např. vlastní značku nebo lištu). Číslování i ostatní vlastní značky a objekty lze interaktivně posunovat a měnit jejich velikost přímo na pracovní ploše. Vlastní značky lze použít i jako značky pro označení složek (collating marks).

Montax Imposer je dostupný v lokalizacích English localization angličtina, Czech localization čeština, German localization němčina, Polish localization polština, Slovak localization slovenština, Bulgarian localization bulharština, Spanish localization španělština, French localization francouzština, Dutch localization holandština, Greek localization řečtina, Russian localization ruština, Portugal localization portugalština, Turkish localization turečtina a Italian localization italština.

Aktuální verze software Montax imposer

Aktuální verze je 1.9.1. Některé nové vlastnosti této verze:

 • možnost uložení/obnovení/resetování nastavení programu
 • funkce pro falcování více archů najednou
 • montáž rozříznout a přeložit lze použít i u bookletu a kalendáře
 • podpora automatických řezaček u volby rozříznout a přeložit
 • možnost změnit formát data a času
 • rozšířené možnosti exportu pdf (rozdělení výstupního pdf, obrácení pořadí archů)
 • podpora výstupu na tiskovou desku
 • rozšířené možnosti zobrazení a vlastností značek
 • několik typů linek u vlastních objektů a značek
 • funkce pro obrácení pořadí stran v paletě montáže
 • do textových objektů přidány další proměnné
 • přidána funkce omezení délky textového objektu zmenšením velikosti písma
 • přidána volba opakování od začátku
 • možnost nastavení vlastností některých palet
 • tlačítka na obrátku/otočku a alternativní vyřazení
 • možnost použití uložených velikostí pozic
 • ProHot: možnost měnit vlastnosti a šablony sledovaných složek pomocí řídícího xml souboru
 • VDP: zdokonalena správa paměti VDP rozšíření u velkých datových souborů
 • VDP: jako data pro vytvoření čárového kódu je možno použít i kombinaci textu a datových polí
 • VDP: možnost skrytí části textu u prázdných polí variabilních dat
 • VDP: možnost použití názvů polí, pokud jsou v prvním záznamu datového souboru
 • lze nastavit otočení výstupního PDF lze při exportu nezávisle pro líc a rub
 • funkce Jednotná zadní strana umožňuje jedním klikem přiřadit na rub archu vybranou stranu (např. pro tisk oboustranných vizitek s různým lícem)
tisk fotografií

Typy archové montáže (vyřazení stran)

Montax imposer umožňuje během okamžiku vyřadit pdf nejrůznějšími způsoby. Kromě standardní montáže, kdy jsou na arch vyřazovány vedle sebe strany v pořadí, v jakém jsou ve zdrojovém pdf, umožňuje mnoho dalších variant. Montáž může být například určena pro tisk jedné publikace na digitálním zařízení. Pokud bychom vyřadili publikaci formátu A5 na arch formátu A3, museli bychom po vytištění a rozřezání na formát A5 strany ručně přeskládat tak, aby následovaly správně za sebou. Montax imposer však umožňuje montáž "Rozříznout a přeložit", kdy po rozříznutí výsledného archu stačí jednotlivé bloky A5 položit na sebe a strany již budou seřazeny. Pokud tisknete číslované vstupenky, je to neocenitelná funkce, přerovnávat několik tisíc vstupenek není příliš záživná práce.

Dalším typem je archová montáž "Booklet", kdy jsou vedle sebe na archu poslední a první strana tiskoviny, na rubu archu druhá a předposlední strana atd. Výsledné archy jsou uprostřed přehnuty a sešity např. sponkou. Tento typ montáže se používá pro časopisy, noviny, knihy apod. Montax imposer umožňuje mnoho variant této montáže, jako je křížový lom, dvojitý křížový lom a jakkoli složité další alternativy včetně jejich kombinací.

Archová montáž pro jakékoli použití

Montax imposer je velmi flexibilní, lze jej používat různými způsoby. Je možno na něm připravovat jak jednoduché opakující se montáže bez potřeby jejich ukládání, tak i složité kombinované varianty různých typů montáží. Je možno pracovat ve zjednodušeném automatickém režimu, kdy je maximum parametrů vypočteno automaticky. V případě potřeby je samozřejmě možno parametry nastavit ručně podle potřeby. Parametry se nastavují prostřednictvím řady palet, ve kterých jsou tématicky seskupeny jednotlivé funkce. Mnoho palet má i rozšířený režim, ve kterém lze nastavit i další ne zcela běžné parametry.tisk více stránek na jednom listu

Pokud některé funkce nepotřebujeme, zavřením jejich palet se ovládání programu zpřehlední a zjednoduší. Zároveň máme i jistotu, že zavřená paleta nijak neovlivní chování programu, protože funkce palety jsou při jejím zavření deaktivovány.

Hlavní vlastnosti:

 • vyřazuje pdf dokumenty na archy exportované opět do pdf
 • zobrazuje živý náhled rozmístění stran na archu
 • umožňuje rychlý výběr řady připravených variant rozmístění stran na arch
 • obsahuje šablony mnoha typických montáží
 • umožňuje tvorbu vlastních předpisů vyřazení stran i jejich uložení do vlastních šablon
 • umožňuje rozpracovanou montáž uložit pro další použití nebo úpravu
 • je stejně dobře použitelný pro předtiskovou přípravu, copyshop i ofsetovou tiskárnu
 • obsahuje možnosti pro opakování stran, například pro rozkopírování jedné vizitky na celý arch stisknutím jediného tlačítka
 • umožňuje změnit velikost stran k montáži
 • strany k montáži mohou být v různých pdf, Montax umožňuje načíst najednou několik pdf a kombinovat je dohromady
 • obsahuje všechny potřebné typy montáže: Standardní, Rozříznout a přeložit, Booklet a Kalendář
 • tyto montáže mohou být použity v nespočetně variantách, samozřejmostí je například rozdělení do složek, takže montáž je možno použít pro jakýkoli typ vazby (šitá vazba, lepená vazba, apod.)
 • umožňuje korekci tloušťky papíru, kdy při vazbě ve hřbetu posunuje vnitřní strany k sobě
 • umožňuje kombinaci několika typů montáží, například obal a vnitřek časopisu odlišným vyřazením na arch
 • obsahuje modul pro kontrolu správnosti montáže včetně varování na použití nestandardních postupů
 • umožňuje automaticky vypočíst velikost výsledného archu nebo spočítat počet stran, které se na zadaný arch vejdou
 • umožňuje práci v různých jednotkách (mm, cm, point, inch); ve všech polích pro zadání hodnot lze používat matematické výrazy (+, –, *, /) včetně všech podporovaných jednotek, které budou automaticky převedeny na předvolené jednotky
 • obsahuje možnosti pro přidání řady různých značek na arch, kromě ořezových značek, registračních křížků a popisu archů také označení barev, knihařské značky apod.