Montax imposer – software pro archovou montáž

Paleta Velikost archu

Velikost archuVelikost výsledného archu lze spočítat automaticky podle velikosti pozic, mezer a okrajů, lze jej určit výběrem z předem připravených formátů (ty lze editovat nebo vytvořit nové) nebo je možno velikost nastavit zadáním šířky a výšky. Výšku a šířku lze zaměnit tlačítky „na výšku“ a „na šířku“. Do seznamu formátů lze nový uložit po zadání rozměrů a jména nového formátu stisknutím tlačítka „ulož“ (symbol diskety), vybraný formát lze smazat tlačítkem „koš“. Hvězdička u jména formátu označuje, že původně byl vybrán tento formát, byla však změněna jeho šířka nebo výška. Na paletě je zobrazena také minimální velikost archu pro umístění celé montáže včetně okrajů (v případě, že formát není vypočten automaticky). Tlačítkem „edit“ lze vyvolat formulář pro přehlednou editaci přednastavených formátů, zde lze nastavit formátu také atribut „jen pro čtení“ pro zabránění nechtěné změny a je možno nastavit netisknutelnou oblast archu (pouze se zobrazuje v náhledu, nemá vliv na samotnou montáž). Velikost archu nelze spočítat automaticky při zapnuté volbě „řádky a sloupce spočítat automaticky“.