Montax imposer – software pro archovou montáž

Časté dotazy

FaceBook  

Předvolené montáže

Použití předvolených montáží a šablon výrazně usnadní a zrychlí přípravu montáže. V případě typických opakujících se montáží je její použití s různými pdf otázkou několika vteřin. Na paletě předvolené montáže jsou k dispozici nejčastěji používané typy montáží. Obsah palety a tím i typy těchto montáží se mění v závislosti na volbě jednostranné / oboustranné montáže, nejprve je tedy třeba nastavit tuto volbu. Poté klikněte na vybraný typ montáže a vzhled této montáže (tj. počet řádků a sloupců, typ montáže, přiřazení stran na arch) se převezme do aktuálně připravované montáže. Pokud je třeba, lze dále na montáži provádět jakékoli úpravy (po převzetí vzhledu montáže není aktuální montáž s předvolenou nijak svázána). Je také možno použít šablony, buď příklady dodané s programem nebo Vámi vytvořené. V případě použití šablony se kromě vzhledu - tak jak je tomu u předvolených montáží - načtou z této šablony i všechny ostatní parametry montáže, jako např. křížky, velikost archu a pozic apod. Také výběr šablony ze seznamu naposledy použitých (v menu nebo na panelu soubory) a její aplikace na nové pdf je otázkou okamžiku.

Řezací značky vně formátuŘezací značky uvnitř formátuŘezací značky

Při ručním řezání může nastat potřeba mít řezací značky uvnitř formátu a nikoli vně, jak je obvyklé. Řešení je jednoduché: pro řezací značky vně formátu nastavíme na paletě Detaily značek "vzdálenost od čistého formátu" kladnou, pro značky uvnitř formátu zápornou (v případě na obrázku je tato vzdálenost rovna délce značek).

Dvouprodukce (víceprodukce)

V případě, že potřebujete na arch umístit jednu stranu vícekrát, je možno buď zapnout opakování stran nebo přiřadit jednu stranu na více pozic (přiřazení stran na pozice - je možno vybrat více pozic a přiřadit všem najednou stejnou stranu). Pokud již máte hotovou montáž, obsahující více stran (například booklet), je nejjednodušší tuto montáž duplikovat: Menu->Úpravy->Duplikovat montáž pod sebe resp. vedle sebe, příp. tlačítko Duplikovat montáž na panelu Nástroje montáže. Pokud duplikujete celou montáž, je třeba zrušit výběr pozic (kliknout na pracovní plochu mimo pozice, příp. zkratka ctrl-d nebo Menu->Úpravy->Zrušit výběr). V případě, že máte vybrané některé pozice, duplikujete pouze řádky (resp. sloupce) ve kterých jsou tyto vybrané pozice.

Mezera změněnaÚprava mezeryMezery automatickyRůzné mezery mezi řádky a sloupci

Standardně se mezery vypočítávají podle spadávky stran k montáži. Pokud je chcete nastavit ručně, lze je nastavit na Infopaletě – v tom případě budou všechny mezery mezi řádky (resp. mezi sloupci) stejné. Pokud je potřebujete nastavit na různé hodnoty, zobrazte pravítka (Menu->Zobrazení->Zobrazit pravítka nebo nebo tlačítkem pravítka na panelu nástrojů). Na pravítku jsou hodnoty šířky sloupců, výšky řádků, mezer mezi sloupci a řádky a okraje montáže. Dvojklikem na pravítko v místě hodnoty lze tuto hodnotu změnit. Symbol zamknutého zámečku u mezery znázorňuje, že hodnota této mezery je ručně nastavena a nebude se automaticky měnit podle spadávky.