Montax imposer – software pro archovou montáž

Paleta Vzhled montáže

Vzhled montážePrvní dvě pole určují základní rozdělení montáže na pozice stanovením počtu řádků a sloupců. Při zaškrtnuté volbě Spočítat automaticky je počet řádků a sloupců určen tak, aby byl arch maximálně zaplněn. Zároveň s volbou Spočítat automaticky se aktivuje i volba Automatické zaplnění pozic. Tuto volbu nelze použít při montáži typu booklet a také v případě, že je velikost archu vypočítávána automaticky (při aktivaci Spočítat automaticky se zapne Nastavit ručně velikost archu). V případě, že montáž obsahuje velké množství pozic, může být automatický výpočet zdlouhavý a zdržovat přepočet montáže.

Následuje volba jednostranného nebo oboustranného výsledného archu. V případě oboustranného archu se vytváří dvě zrcadlově obrácené strany montáže.

Dalšími třemi přepínači se volí druh montáže (pravidla pro přiřazení stran na pozice) - postupně od začátku, rozříznout a přeložit, booklet a kalendář.

Pozn.: přepnutím do montáže typu booklet se opticky nemusí nic změnit, ale zpřístupní se volba Infopalety nastavení pořadí strany od konce (poslední strana, 2. od konce atd.) potřebná pro definici předpisu vyřazení pro tento typ montáže.

Podrobněji jsou druhy montáže vysvětleny zde.

Pozn.: následující prvky jsou v automatickém režimu skryty (jsou v tomto režimu vždy zapnuty).

Automatická velikost pozic vypočte velikost pozic podle velikosti stran určených k montáži.

Automatické zaplnění pozic zaplní arch stranami zleva doprava a shora dolů. U montáže typu booklet závisí automatické zaplnění na počtu pozic.

Volba Svázat líce a ruby zaručí, že při umístění strany na líc bude zároveň umístěna odpovídající strana na rub (a obráceně).

 

Volba Další archy automaticky je v běžných případech vždy zapnuta; její vypnutí způsobí, že bude vyřazen jen první arch montáže a strany, které se na něj nevejdou, nebudou vyřazeny.