Montax imposer – software pro archovou montáž

Menu Úpravy

První položky Zpět a Znovu umožňují odvolat / vykonat znovu poslední krok v práci s programem (počet kroků lze nastavit v předvolbách). Položka Upravit číslování a vlastní objekty aktivuje režim podrobněji popsaný zde. Další položky Vybrat všechny pozice a Zrušit výběr pracují s výběrem pozic na archu. Položka Odstranit stranu z pozice zruší přiřazení strany na pozici, ta zůstane prázdná. Další tři položky jsou závislé na tom, zde je nebo není vybraná nějaká pozice. V případě, že je vybraná, otáčí vybrané pozice vpravo, vlevo nebo o 180°, pokud není vybraná, otáčí vpravo (vlevo, o 180°) celý arch. Položka Nulovat posuny a rotace nastaví všechny pozice hlavou nahoru a vynuluje směry korekce tloušťky papíru (pracuje pouze s pozicemi na archu montáže, nijak nemění nastavení rotace samotných stran v paletě Strany k montáži). Duplikovat montáž / duplikovat pozice opět záleží na tom, zda je nějaká pozice vybraná – duplikují se buď vybrané řádky (sloupce) nebo celá montáž. Příkazy Odstranit vybrané řádky / sloupce odstraní všechny řádky (sloupce), v nichž je vybraná nějaká pozice (ponechají alespoň 1 řádek a sloupec). Další položka Nastavení umožní nastavení vlastností programu. Upravit předdefinované klávesové zkratky lze pomocí položky Klávesové zkratky. Ve verzi ProHot je přístupná i položka Nastavení sledovaných složek.