Montax imposer – software pro archovou montáž

Nastavení

Program settingsNastavení hlavní strany:

První volba je možnost zvolit jazyk programu (tato volba se provede až po restartu programu).

Další volbou aktivovaný Rozšířený režim je určen především pro ofsetový tisk. V tomto režimu jsou dostupné funkce pro korekci tloušťky papíru, rozdělení do složek, práci s více montážemi a s více paletami Strany k montáži.

Následují možnosti nastavení jednotek, ve kterých program pracuje, a to odděleně pro rozměry a pro tloušťky linek.

Další dvě skupiny voleb souvisí s tím, jak chceme program používat:

Lze nastavit možnosti jeho chování po spuštění

  • připravit prázdnou montáž
  • nastavit vzhled naposledy otevřené montáže, ale bez stran této poslední montáže
  • pokračovat v práci na poslední montáži včetně stran, které v ní byly otevřeny.

Dále lze nastavit, zda se má program ptát na uložení montáže při jejím uzavření.

Pozn.: volbu Ptát se na uložení montáže doporučujeme deaktivovat s rozmyslem v případě, že je nastaveno po spuštění programu připravit prázdnou montáž – pokud montáž při ukončení programu sami neuložíte, přijdete o ni. Naopak v případě, že máte nastaveno po spuštění otevřít poslední montáž, může být naopak deaktivace této volby užitečná – nemusíte se zabývat ukládáním, program se sám otevře ve stavu, ve kterém byl před ukončením.

Dále můžete zvolit vzhled nové montáže (např. při výběru této volby z menu). Volby korespondují s možnostmi palety Předvolené montáže. Lze nastavit způsob automatického zaplnění archu montáže typu Booklet - strany mohou být orientovány shodně nebo hlavami k sobě (např. pro falcování na křížový lom). Pro vzhled nové montáže lze také použít aktuální montáž nebo předem uloženou šablonu.

Tlačítkem Obnovit všechny dialogy se znovu budou zobrazovat dialogy a zprávy, u kterých jste zaškrtli volbu příště nezobrazovat.

Lze nastavit i počet kroků zpět, zapnout/vypnout zobrazování bublinkové nápovědy, nastavit animaci pohybů palet a zapnout kontrolu montáže před exportem pdf. Poslední volba umožňuje zvolit, zda bude při použití šablony součástí automaticky generovaného jména montáže také název použité šablony.

Nastavení strany možnosti exportu:

Můžete nastavit složku, do které bude vyexportováno výstupní PDF. Můžete také nastavit, zda bude výstupní PDF po exportu otevřeno a v jaké aplikaci.