Montax imposer – software pro archovou montáž

Více montáží - záložky montáží

Záložky montáží

Více montáží lze použít pouze v Rozšířeném režimu.

Umožňují pracovat se skupinou několika montáží najednou. To je výhodné v případě, že se výsledná publikace tiskne za použití několika předpisů vyřazení. Typický je případ, kdy se pro časopis (vázaný vazbou V1) tiskne obal samostatně ve dvouprodukci (může být laminovaný, v jiné gramáži apod.), vnitřek na křížový lom (případně dvojitý křížový lom), poslední arch však jen na otočku. Tyto 3 montáže lze připravit najednou. Lze využít automatického přiřazení stran, které odstraní nutnost odpočítávat prostřední strany, které se nebudou tisknout na kříž, ale na otočku. Také korekce tloušťky papíru může být provázána z jedné montáže do druhé, takže i vnitřní samostatně tištěná otočka bude mít správný posun stran. Dvojklikem na záložku je možno montáž přejmenovat. Další montáž lze přidat kliknutím na +, smazat kliknutím na křížek. Přetažením záložek lze měnit pořadí montáží, což je důležité u automatického přiřazení montáží a u navázání korekce tloušťky papíru z předchozí montáže.