Montax imposer – software pro archovou montáž

Paleta Import dat

Import datTato paleta je přístupná pouze ve verzi s rozšířením pro tisk variabilních dat (VDP).

Slouží pro definici datového souboru pro tisk variabilních dat. Umožňuje vybrat soubor, nulovat jméno souboru a načíst soubor znovu v případě, že byl změněn v externí aplikaci. Pokud některé pole obsahuje název pdf nebo obrázku, toto pole je použito jako zdroj dat pro tisk variabilních pdf nebo obrázků (volba PDF na Info paletě v režimu Variabilní data, číslování a vlastní objekty) a neobsahuje cestu, ale pouze název souboru, jsou soubory očekávány ve stejné složce jako datový soubor. Tlačítko Složka s pdf umožňuje definovat další (preferovanou) složku, ve které se budou tyto soubory hledat.

Dále lze definovat oddělovače polí a záznamů. Pro data exportovaná z Excelu ve formátu csv použijte středník a enter. Lze však použít i jiné oddělovače v závislosti na struktuře datového souboru. Lze použít např. i soubor exportovaný z Wordu, kde mohou být jednotlivá pole oddělena koncem řádku a záznamy dvěma nebo více konci řádku.

U volby kódování znaků je nejvhodnější automatické rozpoznání kódování (pro Unicode a implicitní kódování systému). Pokud jsou rozpoznány záznamy a pole, je v tabulce zobrazen obsah souboru pro snadnější orientaci a kontrolu správného načtení, v opačném případě je zobrazen náhled obsahu bez rozdělení na pole a záznamy.

Pouze pro verzi ProHot: pokud používáte variabilní data v šabloně pro sledované složky, jsou dvě možnosti použití datového souboru: pokud je vybrán na této paletě (v době vytváření šablony pro hotfolder), použije se vždy tento vybraný soubor. Pokud není soubor vybrán (nebo není nalezen), je třeba do sledované složky spolu s PDF k montáži uložit soubor *.txt nebo *.csv (jméno souboru může být libovolné), který bude použit jako datový soubor (použijte tlačítko Smazat pro zrušení výběru souboru; definice oddělovače polí a záznamů a také složka s pdf jsou brány v úvahu i pokud není vybrán datový soubor). Tento soubor zde musí být uložen dříve než začne montáž, tedy dříve než zde bude uloženo pdf k montáži. Pokud jsou data použita jako název PDF souboru a neobsahují cestu ale pouze název souboru, použijte tlačítku Složka s PDF pro definování složky s variabilními PDF soubory.