Montax imposer – software pro archovou montáž

Paleta Opakování stran

Opakování stranOpakování 2xOpakování stran lze nastavit buď zadáním počtu opakování každé strany nebo volbou „vyplnit celý arch“. V případě oboustranné montáže strany líce a rubu přetékají samostatně – z líce archu 1 na líc archu 2, z rubu archu 1 na rub archu 2.
Opakování 3xPokud jsou např. na archu 2 pozice a je nastaveno opakovat každou stranu 3x, budou na lícu prvního archu dvě strany č. 1, na lícu druhého archu jedna strana č. 1 a jedna strana č .3, na lícu třetího archu dvě strany č. 3. Obdobně na rubu prvního archu budou dvě strany č. 2, na rubu druhého archu jedna strana č. 2 a jedna strana č. 4, na třetím archu dvě strany č. 4.

U typu montáže „Rozříznout a přeložit“ nejsou strany opakovány bezprostředně za sebou (strana 1, strana 1, strana 2, strana 2, strana 3, strana 3, …), ale jsou opakovány až po vyčerpání všech stran (strana 1, strana 2, strana 3, …, strana 1, strana 2, strana 3, …). To se však netýká případného nastavení opakování na paletě stran, zde jsou strany opakovány bezprostředně za sebou.

Pozn.: to platí i v případě, že budou přesně zaplněny všechny pozice na lícu prvnho archu stranou 1 a na rubu bude zaplněna jen část pozic stranou 2 - strana 3 nebude umístěna na zbylé pozice rubu prvního archu, ale na pozice na lícu druhého archu. Na zbylé pozice na rubu prvního archu bude umístěna strana 4.