Montax imposer – software pro archovou montáž

Paleta Velikost archu

Velikost archuVelikost výsledného archu lze spočítat automaticky podle velikosti pozic, mezer a okrajů, lze jej určit výběrem z předem připravených formátů (ty lze editovat nebo vytvořit nové) nebo je možno velikost nastavit zadáním šířky a výšky. Výšku a šířku lze zaměnit tlačítky „na výšku“ a „na šířku“. Třetí tlačítko umožní programu automatický výběr orientace pro optimální zaplnění archu. Uložené formáty lze editovat přímo na této paletě nebo tlačítkem Úprava podrobněji. Do seznamu formátů lze nový uložit po zadání rozměrů a jména nového formátu stisknutím tlačítka „ulož“ (symbol diskety), vybraný formát lze smazat tlačítkem „koš“. Hvězdička u jména formátu označuje, že původně byl vybrán tento formát, byla však změněna jeho šířka nebo výška.

Tlačítkem „Úprava“ lze vyvolat formulář pro přehlednou editaci přednastavených formátů, zde lze nastavit formátu také atribut „jen pro čtení“ pro zabránění nechtěné změny a je možno nastavit netisknutelnou oblast archu. Lze také nastavit, zda se bude netisknutelná oblast pouze zobrazovat v náhledu nebo bude mít vliv na samotnou montáž (při automatickém výpočtu počtu řádků a sloupců a při zarovnání ontáže na arch). Poznámka: netisknutelná oblast bude použita pouze v případě výběru velikosti archu z rozbalovacího seznamu (definovaného ve formuláři pro editaci). Pokud změníte velikost na paletě Velikost archu, netisknutelná oblast nebude brána v úvahu.

Na paletě je zobrazena také minimální velikost archu pro umístění celé montáže včetně okrajů (v případě, že formát není vypočten automaticky).

Velikost archu nelze spočítat automaticky při zapnuté volbě „spočítat automaticky“ (automaticky stanovit počet řádků a sloupců) na paletě Vzhled montáže.