Montax imposer – software pro archovou montáž

Menu Soubor

První položka Nová montáž vytváří novou prázdnou montáž, ostatní montáže uzavře (dle nastavení se před uzavřením zeptá na uložení předchozí montáže). Druhá položka Otevřít otevře montáž včetně stran (předchozí montáže uzavře) nebo načte pdf nebo obrázky do stran k montáži (nahradí předchozí strany). Stejným příkazem otevíráme i šablonu, v tom případě se ale strany k montáži ponechají beze změny. Uložit montáž ukládá montáž (včetně stran k montáži), položka Uložit jako ukládá pod jiným jménem. Otevřít jako šablonu načte uloženou montáž, nenačte z ní však strany k montáži a ponechá otevřené dosavadní strany. Uložit jako šablonu uloží samotnou montáž, neuloží však strany k montáži. Přidat další montáž do série má stejnou funkci jako + na liště záložek montáže – přidá další montáž do skupiny montáží. Přidat montáž ze šablony opět přidá další montáž, ale pro její vzhled nepoužije jako v předchozím případě aktuálně otevřenou montáž, ale načte šablonu z uložených montáží (lze načíst jak šablonu tak i montáž, v případě montáže z ní nenačítá strany). Tímto příkazem nelze načíst soubor, který obsahuje skupinu montáží. Položky Poslední šablony a Poslední montáže umožní otevřít některou z naposledy otvíraných montáží nebo šablon. Položka Importovat umožní načíst strany k montáži z pdf nebo obrázky a v případě, že strany k montáži jsou již načteny, lze v menu zvolit, zda se mají původně otevřené strany nahradit novými, nové strany přidat k původně otevřeným nebo zda se má z načítaných stran vytvořit nová skupina stran. Importovat lze i více pdf souborů nebo obrázků najednou. Pdf a obrázky lze importovat také přetažením souboru z manažeru souborů na pracovní plochu nebo na paletu Strany k montáži. Generovat montáž do pdf vytváří výsledné vyřazené pdf. Možnost Oddělený export je dostupná v případě použití číslování a je podrobněji popsaná zde. Položka Možnosti exportu umožňuje otočit výstupní arch při exportu (lze zadat odděleně pro líc a rub). Pokud používáte ProHot verzi, je nastavení rotace v době vytváření nebo úpravy hotfolderu uloženo do vlastností šablony sledované složky. Volba Konec ukončuje program.