Montax imposer – software pro archovou montáž

Menu Strany k montáži

Toto menu není k dispozici v Automatickém režimu.

Volby tohoto menu pracují s aktivní skupinou stran k montáži (naposledy vybranou).

První položkou lze zobrazit/skrýt Paletu Strany k montáži.

Další položkou je velikost náhledů – 3 velikosti rámečku strany (pouze ilustrativní rámeček, netvoří se náhled obsahu strany a nerespektuje poměry a velikosti stran) a 2 velikosti náhledu obsahu strany (rámečky, ve kterých je náhled zobrazen, jsou vždy čtvercové). V následující položce jsou volby pro výběr stran, které je možno použít kromě přímého výběru kliknutím na stranu na ploše palety (je možno vybrat všechny strany, zrušit výběr stran, invertovat výběr, vybrat první a poslední, první dvě a poslední dvě, vybrat první nebo druhou polovinu stran, případně každou druhou stranu). Další položka umožňuje nastavovat přiřazení k montáži (kromě přímého kliknutí na zaškrtnutí na náhledu strany) – lze k montáži označit všechny strany, označení všech stran zrušit, invertovat, označit k této montáži všechny strany, které nejsou označeny k jiné montáži, a také označit k montáži všechny vybrané strany nebo označení všech vybraných stran zrušit.

Následující položky pro Automatické otočení stran jsou užitečné, pokud strany k montáži nejsou shodně orientovány. Je možno sjednotit orientaci stran podle první strany, na výšku nebo na šířku. Orientace stran je určována podle rozměrů stran, ne např. podle orientace textu apod. [R] za názvem menu indikuje aktivaci této funkce.

Položka Nastavit stranu jako zadní stranu umožňuje vybrat stranu pro funkci Jednotná zadní strana. Další položkou je odstranění vybraných stran – ty jsou odstraněny z montáže i z přehledu stran, zbylé strany jsou přečíslovány. Je možno také vložit prázdnou stranu (před naposledy vybranou stranu) a načíst pdf nebo obrázky do stran k montáži. Zdrojové PDF soubory lze otevřít v Acrobatu.

Další volbou je Nová skupina stran – vytvoří další skupinu, reprezentovanou totožnou paletou jako aktuální, jen je jí přiřazeno další písmeno v pořadí abecedy (pokud je skupina stran jen jedna, písmeno se nezobrazuje). Do nové skupiny stran lze nahrát strany z pdf nebo tam přesunout všechny nebo některé strany z některé jiné skupiny stran (vybráním těchto stran a jejich přetažením do nové palety). Skupinu stran lze také přejmenovat. Skupinu stran lze také zrušit (pokud není jediná – vždy musí alespoň jedna skupina stran existovat).

Následují položky pro nastavení opakování a měřítka (volbou „nenastavit“ se uplatní nastavení v paletě Opakování stran resp. v paletě Měřítko). Další položkou je otočit vybranou stranu. Jedná se o otočení ještě před umístěním strany na arch a případným dalším otočením daným otočením pozice (zde neplatí, že toto otočení má přednost jako u opakování nebo měřítka, ale otočení strany a pozice se sčítají). Pokud je zde otočení nastaveno, je za novou hlavu strany považována horní část strany po tomto otočení, ne hlava v původním pdf nebo obrázku (pro použití této funkce doporučujeme mít zapnutý náhled obsahu strany). Tato funkce je určena pro úpravu nevhodně orientovaných stran v původním pdf nebo různě orientovaných obrázků a proto je měněna hlava strany.

Poslední volba umožňuje zrušit změny nastavení opakování, měřítka, otočení, ořezu a spadávky vybraných stran (nebo všech stran, pokud není žádná strana vybraná).