Montax imposer – software pro archovou montáž

Tvorba předpisu montáže

Předpis montáže určuje přiřazení stran na pozice montáže. Předpis nelze vytvářet v automatickém režimu, tam je možné pouze používat již hotové předpisy a automatickou tvorbu těchto předpisů. Jako první krok je třeba zvolit, zda připravujeme jednostrannou nebo oboustrannou montáž (viz Typy montáže). Dále musíme určit, zda se jedná o montáž standardní, kdy budou na arch strany umisťovány v pořadí podle zdrojového pdf nebo zda se jedná o montáž typu booklet, ve které se strany umisťují na stejný arch z počátku i z konce zdrojového pdf. Pokud potřebujeme vytvořit montáž typu Rozříznout a přeložit, je jednodušší při tvorbě předpisu zvolit standardní montáž a až po stanovení pořadí zaplnění pozic přepnout do režimu Rozříznout a přeložit.

Nejprve je vhodné podívat se, zda v paletě Předvolené montáže není již námi požadovaný předpis připraven, případně zda mu není nějaký předpis podobný. V tom případě je jednodušší vyjít z již připraveného předpisu (a například duplikovat arch pro získání douprodukce již připravené montáže). Je také možné použít automatického přiřazení stran na arch, které zaplní pozice stranami podle běžně užívaných schémat.

Dále je třeba určit počet řádků a sloupců a tím také počet pozic na archu.

Při tvorbě předpisu je důležité vypnout opakování stran. Při zapnutém opakování by na pozici učenou pro stranu 2 byla znovu zopakována strana 1 a to by orientaci značně ztížilo.

Nejjednodušší a intuitivní je vyřazovat na arch již konkrétní strany, proto je třeba naimportovat pdf se stranami k montáži (pokud již nebylo automaticky naimportováno aktuální pdf otevřené v Acrobatu při spuštění programu Montax Imposer). Pak stačí z Palety stran k montáži přetáhnout jednotlivé strany na pozice, na kterých je potřebujeme mít. Pokud je stran k montáži víc než pozic, vytvoří se automaticky další archy. Během tvorby předpisu se po každém přesunutí strany na pozici montáž přepočte podle aktuálního přiřazení stran, takže se někdy může zdát, že nepostupujeme správně. Je však třeba dokončit umístění všech stran, aby bylo možné výsledek posoudit (z důvodů lepší orientace v montáži je vhodné začít přiřazení stran na pozice od první strany).

Pokud připravujeme montáž typu booklet přetáhneme na příslušné pozice strany z počátku a poté z konce montáže (v níže uvedeném příkladě tedy stranu 1 a následně stranu 8). Je vhodné, aby pro přípravu předpisu byl počet stran k montáži takový, aby přesně zaplnil požadovanou montáž. Toho dosáhneme například tím, že na konec stran přidáme prázdné strany (Paleta stran->menu Vložit prázdnou stranu). Pokud počet stran bude menší než potřebný, program sám automaticky ponechá poslední pozice volné. Pro orientaci při tvorbě předpisu je to však obtížnější, neboť se může stát, že při přetažení stran z konce montáže budou tyto strany umístěny na předchozí pozice.

Příklad: Booklet, oboustranný arch, počet řádků 1, počet sloupců 2 (na archu jsou vedle sebe 2 pozice se stranou ze začátku a z konce montáže). Pokud budeme vyřazovat 7 stran, výsledkem jsou dva archy (na každém jsou celkem 4 pozice), avšak poslední pozice bude volná. Pokud přetáhneme na pozici 1. stranu k montáži a následně na vedlejší pozici poslední stranu (tj. stranu 7), bude strana 7 ve skutečnosti na pozici určenou pro předposlední stranu a poslední pozice zůstane volná. To může vést k dezorientaci při tvorbě předpisu, i když montáž bude vyřazena správně. Proto je vhodné použít při tvorbě správný počet stran, kdy poslední stranou bude strana 8, která na své pozici zůstane. (V příkladu předpokládáme zapnutí Svázání stran na líci a rubu archu.)

Pozn.: V případě, že máme nižší počet stran než je třeba, ale chceme mít na pozici pro poslední stranu skutečně poslední stranu montáže (chceme tedy, aby prázdná pozice byla jinde než na konci), musíme prázdnou stranu vložit do stran k montáži na místo, kde ji požadujeme.

Předpis lze připravit i bez stran k montáži: po vybrání pozice můžeme v Infopaletě nastavit pořadí strany, které má být na této pozici a v případě, že se jedná o booklet, také zda se jedná o stranu ze začátku nebo z konce montáže (1. strana od konce = poslední strana, 2. strana od konce = předposlední strana, ...). Tento postup není tak intuitivní, ale nemusíme se zajímat o správný počet stran, montáž bude výsledně pracovat s libovolným počtem stran (v případě nedostatečného počtu stran k zaplnění archu budou poslední pozice volné).

Volby Skupiny archů a montáž Rozříznout a přeložit aktivujeme až po stanovení předpisu - v něm nám jde o pořadí zaplňování jednoho archu a to těmito volbami nebude ovlivněno, ty ovlivní způsob práce s pořadím archů. Také volbu Opakování stran aktivujeme až po vytvoření předpisu.

Po stanovení předpisu montáže nastavíme parametry (okraje, mezery, spadávku...) dle potřeby.