Montax imposer – software pro archovou montáž

Vzhled programu

Po spuštění programu Montax Imposer se zobrazí základní okno programu, které obsahuje menu, nástrojovou lištu a pracovní plochu. Na pracovní ploše je náhled montáže, který lze interaktivně měnit. Dále lze zobrazit řadu palet, které umožňují nastavení funkcí programu. Palety mohou být volně plovoucí nebo je lze seskupit na levé straně pracovní plochy, případně nad pracovní plochu. Pokud se palety do sloupce vlevo (příp. do řádku nahoře) nevejdou, automaticky se rovnají do druhého sloupce (příp. řádku).

Výjimkou je vodorovně organizovaná Infopaleta, kterou nelze umístit vlevo, ale jen nad pracovní plochu - vždy je na 1. místě, ostatní palety se řadí pod ní. Lze ji umístit (na rozdíl od ostatních palet) i těsně pod nástrojovou lištu nad palety v levém sloupci (může být samozřejmě i volně plovoucí).

Verze plugin: Kdykoli neprobíhá výpočet (generování pdf nebo náhledů, importování stran apod.), lze přepnout z programu Montax Imposer do Adobe Acrobatu a zpět. Pokud v Acrobatu změníme pdf, které je součástí montáže, je toto pdf v Montaxu aktualizováno.

V Montaxu je možno současně otevřít pouze jeden soubor montáže. Tento soubor však může obsahovat několik samostatných (nebo určitým způsobem propojených) montáží, mezi kterými se lze přepínat pomocí záložek pod pracovní plochou.

Montax

Montax

Montax

Montax

Montax