Montax imposer – software pro archovou montáž

Nastavení klávesových zkratek

Nastavení klávesových zkratekZde lze upravit klávesové zkratky. Zkratky mohou být nastaveny samostatně pro hlavní pracovní plochu a pro paletu Strany k montáži.

V dolním seznamu je uveden přehled funkcí, pro které lze klávesové zkratky nastavit. Po výběru funkce jsou v pravém horním seznamu uvedeny klávesové zkratky přiřazené k této funkci (pokud existují). Klávesovou zkratku lze zrušit po jejím vybrání a stisku tlačítka Odstranit. Novou zkratku lze vytvořit po výběru funkce a zadání zkratky v poli Nová klávesová zkratka stiskem požadovaných kláves. Pod tímto polem lze zvolit, zda nová zkratka bude platná v hlavní pracovní ploše, v paletě Strany k montáži nebo vždy. Ještě níže je zobrazeno, k jaké funkci je tato zkratka nyní přiřazena (pokud je již přiřazena; v tom případě by byla z této funkce odstraněna). Tlačítkem nastavit bude zkratka vytvořena a přiřazena k vybrané funkci.

V polích pro zadávání hodnot nejsou aktivní zkratky Home, End, Delete, Backspace, Mezera - jsou použity pro editaci v těchto polích.

Nastavení klávesových zkratek je uloženo stiskem tlačítka OK, stiskem Obnovit výchozí lze aktivovat původní klávesové zkratky a stiskem Zrušit lze ukončit tento dialog bez uložení změn.