Montax imposer – software pro archovou montáž

Nastavení

Nastavení programuPrvní volba je možnost zvolit jazyk programu (tato volba se provede až po restartu programu).

Další volbou aktivovaný Rozšířený režim je určen především pro ofsetový tisk. V tomto režimu jsou dostupné funkce pro korekci tloušťky papíru, rozdělení do složek, práci s více montážemi a s více paletami Strany k montáži.

Následují možnosti nastavení jednotek, ve kterých program pracuje, a to odděleně pro rozměry a pro tloušťky linek.

Další dvě skupiny voleb souvisí s tím, jak chceme program používat:

Lze nastavit 4 možnosti jeho chování po spuštění

  • připravit prázdnou montáž
  • připravit prázdnou montáž a strany načíst z aktuálně otevřeného dokumentu v Acrobatu
  • nastavit vzhled naposledy otevřené montáže, ale bez stran této poslední montáže (ty se načtou z aktuálně otevřeného dokumentu v Acrobatu)
  • pokračovat v práci na poslední montáži včetně stran, které v ní byly otevřeny.

Dále lze nastavit, zda se má program ptát na uložení montáže při jejím uzavření a zda se má program ukončit po vygenerování pdf.

Pozn.: volbu Ptát se na uložení montáže doporučujeme deaktivovat s rozmyslem v případě, že je nastaveno po spuštění programu připravit prázdnou montáž – pokud montáž při ukončení programu sami neuložíte, přijdete o ni. Naopak v případě, že máte nastaveno po spuštění otevřít poslední montáž, může být naopak deaktivace této volby užitečná – nemusíte se zabývat ukládáním, program se sám otevře ve stavu, ve kterém byl před ukončením.

Dále můžete zvolit vzhled nové montáže (např. při výběru této volby z menu). Volby korespondují s možnostmi palety Předvolené montáže. Lze nastavit způsob automatického zaplnění archu montáže typu Booklet - strany mohou být orientovány shodně nebo hlavami k sobě (např. pro falcování na křížový lom). Pro vzhled nové montáže lze také použít aktuální montáž nebo předem uloženou šablonu.

Tlačítkem Obnovit všechny dialogy se znovu budou zobrazovat dialogy a zprávy, u kterých jste zaškrtli volbu příště nezobrazovat.

Lze nastavit i počet kroků zpět, zapnout/vypnout zobrazování bublinkové nápovědy, nastavit animaci pohybů palet a zapnout kontrolu montáže před exportem pdf.

Předvolby montáže

Následující položka menu Úpravy jsou předvolby montáže. Na rozdíl od nastavení programu se tyto předvolby ukládají společně s aktuální montáží. První položkou je omezení spadávky. Pokud mají strany k montáži zbytečně velkou spadávku, může být pro automatické výpočty omezena na zadanou hodnotu (nevztahuje se například na ruční změny spadávky pozice). Poslední položkou je způsob automatického zaplnění archu v režimu booklet – strany mohou být orientovány shodně nebo hlavami k sobě (pro křížový lom).