Montax imposer – software pro archovou montáž

Mechanizmus přiřazení stran na arch

Na rozdíl od programů pro zlom a sazbu, kdy do připravených rámečků nahráváme konkrétní objekty (obrázky apod.), v programu pro archovou montáž jsou na stejnou pozici umisťovány různé strany podle konkrétní situace (např. na druhém archu bude na stejné pozici patrně jiná strana než na prvním). Na arch se tedy neumisťuje konkrétní strana, ale vytváří se předpis pro umisťování stran na pozice (nebo se použije některá z připravených šablon - každá šablona nebo montáž tento předpis obsahuje).

Strany jsou umisťovány na pozice na archu podle předpisu, který určuje, jaká strana ze stran k montáži bude na pozici umístěna. To je realizováno určením pořadí strany (ve stranách k montáži) umístěné na danou pozici. Po naplnění prvního archu se následující arch zaplňuje analogicky dalšími stranami.

MontaxPokud bude předpis takový, že na 1. pozici bude strana s pořadím 1 a na další pozici strana s pořadím 2, bude na druhém archu na 1. pozici strana s pořadím 3 a na 2. pozici strana s pořadím 4.

Pro mechanismus montáže je podstatné pořadí strany v posloupnosti Stran k montáži, nikoli konkrétní číslo – stejná montáž funguje s různými stranami i soubory s různým počtem stran. Proto při přetažení strany z palety stran i při zadání čísla strany při dvojkliku na pozici je automaticky vypočítáno pořadí této strany a toto pořadí je přiřazeno pozici (a pokud strana nebyla označena pro montáž, označí se), nikoli konkrétní strana. Pokud se totiž tato konkrétní strana z montáže odznačí, bude na tuto pozici umístěna následující strana – totiž strana se stejným pořadím, jako měla předchozí strana před odznačením.

Pořadí strany a číslo strany

Pořadí strany se počítá podle jejího umístění na paletě Strany k montáži, do pořadí se však (na rozdíl od čísel stran) nepočítají strany odznačené z montáže. Strany jsou na paletě stran číslovány od 1, pořadí stran je počítáno také od 1, obě tyto hodnoty tedy souhlasí do okamžiku, kdy je nějaká strana odznačena. Číslo strany se totiž zvýší, pořadí ne. Pořadí se zvýší až u strany, která je pro montáž označena a od tohoto okamžiku je číslo a pořadí různé.

MontaxVe standardní montáži bude číslo strany (uvedené v paletě Strany k montáži) souhlasit s pořadím strany. Pokud však bude např. vynechána strana č. 2, bude následující strana č. 3 nyní na pozici, která je určena pro stranu s pořadím 2 (je nyní druhá v pořadí stran k montáži).

V případě montáže typu Booklet je kromě pořadí strany v předpisu také stanoveno, zda se jedná o pořadí od začátku nebo od konce stran k montáži. Při tomto typu montáže se na arch umisťuje vždy první strana a poslední strana, druhá strana a předposlední atd. V obou těchto případech (v případě vynechání strany z montáže a pokud je pořadí počítáno od konce) je kromě čísla strany (zobrazeného na pracovní ploše ve středu pozice nebo strany) uvedeno pod číslem strany menším písmem a v závorce i pořadí strany (pro strany z konce je pořadí počítáno od konce – tedy 1. od konce (poslední), 2. od konce, 3. od konce,...). Při vybrání pozice na pracovní ploše se toto pořadí (v případě bookletu i určení od začátku/od konce) zobrazí na Info paletě, kde lze také změnit. Při přiřazení strany na pozici jejím přetažením z palety Strany k montáži nebo dvojklikem na ploše a zadáním čísla strany se ve skutečnosti vypočte pořadí této strany a toto pořadí se přiřadí dané pozici.

MontaxPozn.: v případě použití opakování se při tomto přiřazení strany může stát, že ve skutečnosti na této pozici strana nebude – v případě, že se budou např. strany 2x opakovat, bude na pozici pro stranu 2 opět strana 1.

Také v případě montáže typu booklet při počtu stran, které přesně nezaplní arch, se může zdát nefunkční přetažení strany z palety na pozici: pokud na pozici umístíme poslední ze stran k montáži, nastavíme vlastně předpis umisťování stran tak, že na této pozici bude poslední strana. Pokud však bude např. lichý počet stran, bude tato pozice volná - není k dispozici strana, kterou by bylo možno na pozici poslední strany umístit.