Montax imposer – software pro archovou montáž

Menu Montáž

Položky menu umožňují nastavení obdobná jako paleta Vzhled montáže – jeden nebo dva zrcadlové archy montáže, výběr typu montáže (postupně, rozříznout a přeložit, booklet, kalendář).

Následující položky (s výjimkou přepínání režimů) jsou v automatickém režimu skryty (jsou v tomto režimu vždy zapnuty).

Automatická velikost pozic podle stran k montáži, Automatické zaplnění pozic zleva doprava a shora dolů, volba Svázat líce a ruby nastaví provádění stejných operací na líci i rubu archu, Další archy automaticky vyřazuje všechny strany k montáži (na více archů), které jsou pro tuto montáž označeny, a ne jen první arch.

Další položky umožní zapnout Automatický, Standardní nebo Expertní režim. To umožňuje aktivovat pouze některé funkce pro zjednodušení orientace v programu.

Způsob automatického zaplnění bookletu ovlivňují následující dvě položky: strany mohou být orientovány shodně (před dalším zpracováním se arch rozřeže) nebo jsou orientovány hlavami k sobě pro křížový lom (archy se nejdříve skládají).

Další položka upravuje omezení spadávky při automatickém výpočtu okrajů a mezer. Pokud mají strany k montáži zbytečně velkou spadávku, může být pro automatické výpočty omezena na zadanou hodnotu (nevztahuje se například na ruční změny spadávky pozice).

Příkazem Kontrola stran k montáží lze překontrolovat, zda nebyly změněny pdf soubory, které obsahují strany k montáži. Pokud změněny byly, aktualizují se strany, aby odpovídaly současnému stavu (stejná kontrola se provádí automaticky při otevírání montáže a před generováním výsledného pdf).