Montax imposer – software pro archovou montáž

Příklady archových montáží

FaceBook  

Montax imposer umožňuje mnoho druhů a variant montáží. Některé základní běžně používané typy montáží jsou zde stručně popsány. Příklady realizace těchto montáží v programu Montax Imposer předpokládají aktivaci Automatického zaplnění pozic na paletě Vzhled montáže.

NUP montážStandardní (N-UP) postupná archová montáž stran

Nejjednodušší archovou montáží je vyřazení stran v pořadí, v jakém jsou v originálním pdf. Základní možnost, jak vytisknout více stran na jeden list. Paleta Vzhled montáže -> nastavit požadovaný počet řádků a sloupců (ve zobrazeném případě 3), jednostranný nebo oboustranný arch (na obrázku jednostranný), montáž postupně od začátku.

Tisk více stran na jeden list


Další obrázek znázorňuje oboustrannou montáž. Na rubové straně archu musí být strany umístěny zrcadlově, aby na výsledné tiskovině byla na rubu strany 1 strana 2. Paleta Vzhled montáže -> nastavit požadovaný počet řádků a sloupců (ve zobrazeném případě 2), oboustranný arch, montáž postupně od začátku.

Oboustranná montáž


Při montáži pro tisk na obrátku se potiskne líc i rub archu stejnou tiskovou předlohou, po nařezání bude opět na rubu strany 1 strana 2. V závislosti na rozměrech stran k montáži a také výsledného archu může být nutné orientovat strany hlavami k sobě. Tento druh montáže se používá zejména v ofsetovém tisku pro ušetření počtu příprav a tiskových desek. Paleta Vzhled montáže -> 2 řádky a 2 sloupce, jeden arch montáže, montáž postupně od začátku; případně paleta Předvolené montáže -> 4 strany, obrátka.

Tisk na obrátku


Rozříznout a přeložitArchová montáž Rozříznout a přeložit

Montáž Rozříznout a přeložit je vhodná pro tisk jedné brožury nebo např. vstupenek na digitální tiskárně. Po rozřezání potištěných archů a přeložení bloků jednotlivých stran na sebe jsou strany již ve správném pořadí a není třeba je přerovnávat. Užitečné také při personalizovaném tisku. Paleta Vzhled montáže -> nastavit požadovaný počet řádků a sloupců (ve zobrazeném případě 3), jednostranný nebo oboustranný arch (na obrázku jednostranný), montáž rozříznout a přeložit.

Archová montáž Rozříznout a přeložit – vytištěné archy, rozřezané a poskládané na sebe


Archové montáže typu Booklet

BookletMontáže typu Booklet jsou vhodné pro tisk časopisů, katalogů apod. Nejjednodušší vazba V1 (na obrázku) má při vyšším počtu stran nevýhodu posunu tisku na vnitřních listech směrem ven způsobenou tloušťkou papíru ve hřbetu. Ta může být v případě potřeby korigována posunem tisku na vnitřních listech směrem ke hřbetu. Paleta Vzhled montáže -> nastavit 1 řádek a 2 sloupce, oboustranný arch, montáž booklet.

Vyřazení stran booklet


Booklet ve variantě Perfect bound lze použít například pro lepenou vazbu. Archy se mohou po přeložení skládat za sebe a poté dejme tomu ofrézovat ve hřbetu. Lze nastavit také požadovaný přídavek na frézování ve hřbetu nastavením nenulové mezery mezi stranami. Pokud mají strany spadávku a my potřebujeme mít arch ve hřbetu nepotištěný z důvodu lepení, lze nastavit spadávku vybraných pozic na straně u hřbetu nulovou (při kladné mezeře mezi stranami tak nebude tato mezera potištěna). Paleta Vzhled montáže -> nastavit 1 řádek a 2 sloupce, oboustranný arch, montáž booklet; paleta Skupiny archů -> Rozdělit do složek, počet archů ve složce 1.

Vyřazení stran Perfect bound


Při tisku na větší formát lze na arch umístit 8 stran (celkem na líc i rub). Po rozřezání archu se tiskovina zpracuje stejně jako běžný booklet. Paleta Vzhled montáže -> nastavit 2 řádky a 2 sloupce, oboustranný arch, montáž booklet; v předvolbách montáže nastavit u automatického zaplnění archu shodnou orientaci.

Vyřazení stran Booklet


Tento příklad zobrazuje booklet ve dvouprodukci. Opět se používá při tisku na větší formát. Používá se u digitálního i ofsetového tisku (tam například pokud je obálka časopisu tištěna na jiný papír nebo je laminovaná). Paleta Vzhled montáže -> nastavit 1 řádek a 2 sloupce, oboustranný arch, montáž booklet; Menu -> Úpravy -> Duplikovat montáž pod sebe.

Dvouprodukce bookletu


Další varianta montáže typu Booklet – Křížový lom. Potištěné archy jsou přeloženy nejprve kolem vodorovné osy a potom kolem svislé (ve hřbetu tiskoviny). Archy jsou poté vloženy do sebe pro vazbu V1. Po svázání je horní ohyb odříznut. Paleta Vzhled montáže -> nastavit 2 řádky a 2 sloupce, oboustranný arch, montáž booklet; v předvolbách montáže nastavit automatické zaplnění křížový lom.

Vyřazení stran křížový lom


Křížový lom ve variantě Perfect bound – archy se skládají za sebe, používá se pro lepenou nebo šitou vazbu. U tohoto druhu vazby nedochází k posunu tisku vlivem tloušťky papíru (nebo minimálně). Paleta Vzhled montáže -> nastavit 2 řádky a 2 sloupce, oboustranný arch, montáž booklet; v předvolbách montáže nastavit automatické zaplnění křížový lom; paleta Skupiny archů -> Rozdělit do složek, počet archů ve složce 1.

Vyřazení stran křížový lom - Perfect bound


Křížový lom ve variantě například pro šitou vazbu. Při šité vazbě musí mít totiž složky, které se šijí, dostatečnou tloušťku, aby se nit neprořezávala a stránky nevypadly. Budou tak vkládány třeba 2 nebo 3 složené archy do sebe a poté tyto složky budou teprve skládány za sebou. Pokud jsou archy skládány pouze za sebe, nastavíme počet archů ve skupině na 1 (minulý příklad), pokud jsou vkládány nejprve do sebe (jako na obrázku), nastavíme tento počet vkládaných archů jako počet archů ve skupině. Paleta Vzhled montáže -> nastavit 2 řádky a 2 sloupce, oboustranný arch, montáž booklet; v předvolbách montáže nastavit automatické zaplnění křížový lom; paleta Skupiny archů -> Rozdělit do složek, počet archů ve složce 3.

Vyřazení stran křížový lom - Perfect bound


Variantou montáže typu booklet je i montáž, kdy jsou umístěny 3 dvoustrany nad sebou. Záleží totiž na velikosti stran k montáži a na velikosti tiskového archu, jak je možno strany na arch rozmístit. V případech, kdy jsou strany například čtvercové, může být toto vyřazení výhodné z hlediska využití papíru. Výsledný arch se přehne dvakrát vodorovně a poté napříč. Po složení budou strany opět ve správném pořadí i orientaci. Paleta Vzhled montáže -> nastavit 3 řádky a 2 sloupce, oboustranný arch, montáž booklet; v předvolbách montáže nastavit automatické zaplnění křížový lom.

Vyřazení stran


Archová montáž pro Stolní kalendář

Montáž pro stolní kalendář je vlastně speciálním případem montáže typu booklet. Na rubu první strany je strana poslední, na rubu druhé strany je strana předposlední atd. Paleta Vzhled montáže -> nastavit 3 řádky a 1 sloupec, oboustranný arch, montáž kalendář.

Vyřazení stran pro stolní kalendář