Montax imposer – software pro archovou montáž

Navigace

Navigace

Navigační lišta pod pracovní plochou zobrazuje a zároveň umožňuje nastavit zobrazovaný arch montáže, obsahuje tlačítka pro posun o arch zpět/vpřed, na začátek/konec montáže, na první/poslední arch všech montáží (pouze u více montáží). Dále zobrazuje počet archů v montáži, v případě více montáží je v závorce uveden i počet archů ve všech montážích. Tlačítko Barvy umožňuje změnit barvy na pracovní ploše a v paletě Strany k montáži. Zcela vlevo je ovládací prvek pro zapnutí/vypnutí zobrazování náhledů stran. Následující volba je zobrazena jen v případě zobrazení pravítek a lze jí vypnout zobrazení kótovacích čar na pracovní ploše. Animace vpravo zobrazuje, zda se vytvářejí náhledy stran nebo jsou již hotovy. Následující indikátor – zelený nebo červený – zobrazuje stav souborů použitých v montáži: zelená označuje, že je vše v pořádku. Vazby na soubory jsou periodicky kontrolovány a pokud nedojde ke změně počtu stran nebo jejich rozměrů, jsou vazby aktualizovány automaticky (pokud je to nutné). Změna počtu nebo velikosti stran je indikována červenou barvou a po kliknutí lze vazby na soubory aktualizovat ručně.

Pouze pro verzi s rozšířením pro variabilní tisk: pokud jsou použita variabilní data jako jméno souboru pro pdf nebo obrázek (volba PDF na Info paletě v režimu Variabilní data, číslování a vlastní objekty), jsou kontrolovány také odkazy na tyto soubory. Pokud není některý soubor nalezen, je indikátor oranžový.

Pouze pro verzi ProHot plugin: Písmeno H indikuje stav funkce sledovaných složek: zelená barva znamená připravenost všech složek pro automatickou montáž, tmavě červená barva právě probíhající montáž. Tmavě zelená barva indikuje, že do některé složky m-in-název jsou právě nahrávána data a čeká se na spuštění montáže. Červená barva je zobrazena v případě, že některá ze sledovaných složek není funkční nebo došlo k závažné chybě při montáži (soubor nebylo možno uložit apod.). Kliknutím na H lze indikaci chyby smazat.