Montax imposer – software pro archovou montáž

Navigace

Navigace

Navigační lišta pod pracovní plochou zobrazuje a zároveň umožňuje nastavit zobrazovaný arch montáže, obsahuje tlačítka pro posun o arch zpět/vpřed, na začátek/konec montáže, na první/poslední arch všech montáží (pouze u více montáží). Dále zobrazuje počet archů v montáži, v případě více montáží je v závorce uveden i počet archů ve všech montážích. Vlevo je ovládací prvek pro zapnutí/vypnutí zobrazování náhledů stran. Vpravo od něj animace zobrazuje, zda se vytvářejí náhledy stran nebo jsou již hotovy. Tlačítko Barvy umožňuje změnit barvy na pracovní ploše a v paletě Strany k montáži.

Pouze pro verzi ProHot Plugin:
Písmeno H indikuje stav funkce sledovaných složek: zelená barva znamená připravenost všech složek pro automatickou montáž, tmavě červená barva právě probíhající montáž. Tmavě zelená barva indikuje, že do některé složky m-in-název jsou právě nahrávána data a čeká se na spuštění montáže. Červená barva je zobrazena v případě, že některá ze sledovaných složek není funkční nebo došlo k závažné chybě při montáži (soubor nebylo možno uložit apod.). Kliknutím na H lze indikaci chyby smazat.