Montax imposer – software pro archovou montáž

Klávesové zkratky

Tyto předdefinované klávesové zkratky mohou být upravoveny v dialogu pro nastavení klávesových zkratek přístupném z Menu/Úpravy.

Klávesové zkratky jsou rozdílné podle toho, zda je aktivní Pracovní plocha programu nebo paleta Strany k montáži, případně zda je aktivní textové pole pro zadání hodnoty:

klávesová zkratka funkce na pracovní ploše funkce v paletě
Strany k montáži
Ctrl Z Zpět (undo)
Ctrl Shift Z, Ctrl Y Znovu (redo)
Ctrl + Přiblížení zobrazení
Ctrl - Oddálení zobrazení
Ctrl 0 Přizpůsobit zobrazení ploše
Ctrl A Vybrat všechny pozice Vybrat všechny strany
Ctrl D Zrušit výběr pozic Zrušit výběr stran
Delete Odstranit stranu z pozice Odstranit stranu z palety
Home Zobrazení prvního archu montáže Pohyb na paletě stran na začátek
End Zobrazení posledního archu montáže Pohyb na paletě stran na konec
Ctrl Home Zobrazení prvního archu první montáže Pohyb na paletě stran na začátek
Ctrl End Zobrazení posledního archu poslední montáže Pohyb na paletě stran na konec
PageUp Zobrazení předchozího archu montáže Pohyb na paletě stran nahoru
PageDown Zobrazení následujícího archu montáže Pohyb na paletě stran dolů
Ctrl Mezera Dočasné přepnutí do režimu lupa (zvětšení)
Ctrl Alt Mezera Dočasné přepnutí do režimu lupa (zmenšení)
Mezera Dočasné přepnutí do režimu posun zobrazení
Alt Dočasné přepnutí do režimu posun zobrazení
Ctrl N Nová montáž
Ctrl O Otevřít montáž
Ctrl S Uložit montáž
Ctrl Shift S Uložit montáž jako
Ctrl E, Ctrl G Exportovat montáž do pdf
Ctrl I Importovat aktuální pdf (nahradit strany k montáži)
Ctrl Shift I Importovat pdf ze souboru (nahradit strany k montáži)
Ctrl R Otočit arch (nebo vybrané pozice) vpravo
Ctrl Shift R Otočit arch (nebo vybrané pozice) vlevo

Pozn.: Režim lupa nebo posun je aktivní, pokud je kurzor na pracovní ploše programu